Beter pensioen? Ga niet staken maar kom aan de onderhandelingstafel

Laatste update 09 mei 2019 Leestijd: 3 min

De vakbonden hebben aangekondigd om op 28 en 29 mei collectieve landelijke acties te organiseren om hun eisen in de vastgelopen onderhandelingen voor een Pensioenakkoord kracht bij te zetten. BOVAG heeft hen eerder al in een brief laten weten dat nieuwe acties in de mobiliteitsbranche ongewenst zijn, zeker nu bonden en werkgevers een intensief cao-proces achter de rug hebben.

De vakbonden FNV en CNV zijn al jaren in onderhandeling met werkgeversorganisatie VNO-NCW en het kabinet over een nieuw pensioenstelsel. De discussie gaat onder andere over de stijging van de AOW-leeftijd en de betaalbaarheid van het pensioenstelsel. Vakbonden en werkgevers zijn daar afgelopen november niet uit gekomen. De vakbonden hebben het kabinet daarop een ultimatum gesteld waaraan geen gehoor is gegeven. Daarom worden er nu weer landelijke acties over alle sectoren in Nederland georganiseerd. Werkgeverskoepel VNO-NCW en MKB Nederland hebben onder andere al per brief naar vakbonden gereageerd dat ongewenst te vinden en liever verder te onderhandelen.


Géén acties in mobiliteitsbranche

De aangekondigde collectieve acties tegen kabinetsbeleid raken mogelijk ook opnieuw de mobiliteitssector. BOVAG is daar niet blij mee en heeft CNV Vakmensen en FNV Metaal daarom eerder al in een brief verzocht om géén collectieve acties in de mobiliteitssector te organiseren. Zeker niet na het intensieve onderhandelingsproces voor de nieuwe cao Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven. In de brief is met klem verzocht om geen collectieve acties te organiseren.
 

Vertrouwen herstellen

Fedde Monsma, cao-onderhandelaar bij BOVAG: “De gevoerde acties afgelopen najaar hebben onnodig tot spanningen geleid in de bedrijven. Herstel van vertrouwen tussen alle partijen is essentieel. Collectieve acties tegen overheidsbeleid in een sector die geen rechtstreekse invloed heeft op beleidsvorming hierover en die juist herstellende is van een intensief actietraject met vakbonden, zal het vertrouwen in vakbonden verder ondermijnen bij onze ondernemers. Terwijl we juist proberen de relatie te herstellen. We  willen eerst praten, voordat er actie wordt gevoerd. Het onderwerp pensioen heeft uiteraard ook de aandacht van BOVAG. Vorig jaar is de BOVAG Pensioenvisie 2025 geschreven, waarin expliciet is aangegeven dat BOVAG de toekomstbestendigheid van de pensioenvoorziening voor medewerkers van de leden van BOVAG belangrijk vindt.”
 

Bel BOVAG Ledenadvies bij acties in uw bedrijf

Vakbonden zijn verplicht volgens de cao (artikel 107.2) om ruim vooraf melding te maken van acties die uw bedrijf treffen, ook als medewerkers gevraagd wordt om elders actie te gaan voeren. BOVAG Ledenadvies kan u adviseren over hoe u met aangekondigde acties in uw bedrijf kunt omgaan.
 
Brief van VNO-NCW en MKB-Nederland aan vakbonden
Brief BOVAG aan FNV Metaal
Brief BOVAG aan CNV Vakmensen

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring