Wat zijn de feestdagen in 2019?

Laatste update 21 maart 2019 Leestijd: 6 min

Feestdagen betekenen niet altijd direct vrije dagen en niet alle cao’s hanteren dezelfde feestdagen. BOVAG zet de regels, toeslagen en afspraken die hierover zijn gemaakt in de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf, Carrosserie en Tank en Was voor 2019 op een rij.

Cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf

Op grond van de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven (MvT) gelden voor werknemers in 2019 de volgende feestdagen:
Feestdag Datum Dag van de week
Nieuwjaarsdag 1 januari 2019  Dinsdag
Tweede Paasdag  22 april 2019  Maandag
Koningsdag 27 april 2019  Zaterdag
Hemelvaartsdag 30 mei 2019  Donderdag
Tweede Pinksterdag  10 juni 2019  Maandag
Eerste Kerstdag  25 december 2019 Woensdag
Tweede Kerstdag 26 december 2019 Donderdag

Bevrijdingsdag, 5 mei, is geen feestdag volgens de cao MvT. Ook Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, is geen feestdag.

Toeslagen

Op feestdagen hebben werknemers recht op een vrije dag. Wordt er toch gewerkt? Dan moet een toeslag van 85% worden betaald. U kunt er ook voor kiezen om de gewerkte uren zonder toeslag uit te betalen en de werknemer in dezelfde of de volgende week een betaalde vrije dag te geven.
Let op: de feestdagenregeling uit de cao MvT geldt niet voor verkopers. Verkopers hebben dus geen recht op een vrije dag of toeslag en kunnen op deze dagen gewoon ingeroosterd worden.

Cao Carrosseriebedrijf

Op grond van de cao Carrosserie gelden voor werknemers in 2019 de volgende feestdagen:

Feestdag Datum Dag van de week
Nieuwjaarsdag 1 januari 2019  Dinsdag
Tweede Paasdag  22 april 2019  Maandag
Koningsdag 27 april 2019  Zaterdag
Hemelvaartsdag 30 mei 2019  Donderdag
Tweede Pinksterdag  10 juni 2019  Maandag
Eerste Kerstdag  25 december 2019 Woensdag
Tweede Kerstdag 26 december 2019 Donderdag


Toeslagen

Werknemers die onder de cao Carrosseriebedrijf vallen hebben op feestdagen recht op een vrije dag. Moeten zij toch op een feestdag werken? Dan wordt het uurloon op die dag verhoogd met 1,12% van het maandsalaris (1,21% van het salaris per vierwekenperiode).
U kunt er ook voor kiezen om de werknemer op een andere dag in dezelfde of de daaropvolgende week een betaalde vrije dag te geven. In dat geval geldt er een toeslag van 0,607% van het maandsalaris (0,658% van het salaris per vierwekenperiode).

Collectieve verlofdagen 

Jaarlijks kunt u na overleg met de OR, personeelsvertegenwoordiging of de werknemersdelegatie drie collectieve verlofdagen vaststellen waarop alle medewerkers vrij zijn. Deze dagen worden afgeschreven van het vakantiedagensaldo van het personeel. Stel deze dagen tijdig vast.

Cao Tank en Was

Op grond van de cao Tank en Was gelden voor werknemers in 2019 de volgende feestdagen:
Feestdag Datum Dag van de week
Nieuwjaarsdag 1 januari 2019  Dinsdag
Eerste Paasdag 21 april 2019 Zondag
Tweede Paasdag  22 april 2019  Maandag
Koningsdag 27 april 2019  Zaterdag
Nationale Bevrijdingsdag 5 mei 2019 Zondag
Hemelvaartsdag 30 mei 2019  Donderdag
Eerste Pinksterdag  9 juni 2019  Zondag
Tweede Pinksterdag  10 juni 2019  Maandag
Eerste Kerstdag  25 december 2019 Woensdag
Tweede Kerstdag 26 december 2019 Donderdag


Toeslagen

Onder de cao Tank en Was geven feestdagen geen recht op een vrije dag. Werknemers die op een feestdag werken hebben wel recht op een toeslag van 50%.
Als werkgever moet u ervoor zorgen dat het aantal ingeroosterde feestdagen over het hele jaar naar redelijkheid tussen de werknemers wordt verdeeld. Een werknemer die is ingeroosterd op een feestdag, maar toch vrij wil zijn, moet in overleg met de werkgever gewoon een vrije dag opnemen.

Collectieve verlofdagen

Jaarlijks kunt u na overleg met de OR of personeelsvertegenwoordiging een collectieve aaneengesloten vakantie vaststellen. Formeel moet dat vóór 1 januari 2019 gebeuren.

Vragen?

Heeft u vragen over feestdagen of toeslagen? Neem contact op met BOVAG Ledenadvies op 030 - 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring