Nederland op de fiets: etappe twee

Laatste update 21 juni 2019 Leestijd: 3 min

BOVAG heeft deze week samen met nog 23 andere organisaties en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat de tweede etappe ondertekend van Tour de Force. Doel van deze tweede etappe is om met alle partners in de komende twee jaar 200.000 forenzen te stimuleren wat vaker op de fiets te stappen en werkgevers te ondersteunen om hun werknemers een flexibelere en integrale mobiliteitskeuze te kunnen bieden.

Tour de Force is een samenwerking van overheden, marktpartijen, maatschappelijk organisaties, kennisinstituten, brancheverenigingen en platforms die zich inzetten voor de fiets in Nederland. Deze partijen geloven in de potentie van de fiets als het gaat om een duurzame, gezonde, bereikbare en leefbare toekomst. Het doel dat bij de start in 2017 werd geformuleerd, is twintig procent meer fietskilometers in tien jaar in Nederland. Partners van deze samenwerking maken zich elk op hun eigen gebied sterk voor meer gebruik van de fiets door er concrete plannen aan te hangen. Thema’s van de tweede etappe van Tour de Force zijn onder andere fietsroutes, fietsparkeren en fietsstimulering.

Leasefiets

BOVAG richt zich voor Tour de Force op fietsondernemers. De brancheorganisatie wil fietsondernemers zo faciliteren rondom de leasefiets en alle mogelijkheden hiervan dat zij werkgevers kunnen informeren en stimuleren om samen met hun medewerkers te kiezen voor slimme en duurzame mobiliteit.

‘Fietsen tenzij’

Tour de Force wil allereerst werk maken van fietsafstanden tot vijftien kilometer. De norm zou moeten worden dat mensen die afstand op de fiets afleggen. Daarvoor zijn onder ander nodig: fietsparkeermogelijkheden, ontsluiting van mobiliteitsknooppunten, deelfietssystemen, verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding (bijvoorbeeld door werkgevers). Ook moet worden gekeken naar een andere financiering van de fiets en naar het geven van ruimte aan de fiets in de stad.

Verder beschrijft de tweede etappe verschillende soorten fietsers met daarbij factoren die het makkelijker voor hen maken om voor de fiets te kiezen. De vijf hoofdthema’s van Tour de Force zijn:
  • Fiets in de stad (vormgeven van fietspad van de toekomst, moderniseren van fietsparkeernormen, fiets in omgevingsvisies)
  • Fiets in de keten (transport rond OV, stallingsruimte)
  • Hoogwaardig fietsnetwerk (uitbreiding en opwaardering van fietsnetwerk, veilige fietsinfrastructuur, versterken van recreatieve routes)
  • Stimuleren van fietsgebruik en fietsinitiatieven (uitbreiding deelnemers Tour de Force)
  • Draagvlak voor kennis over fiets (fietskennis bundelen en data inzichtelijk maken, Nederland fietsland als topsector)

Aanpak

Elke organisatie die zich heeft aangesloten bij Tour de Force brengt de komende tijd in beeld welke activiteiten zij uitvoert om de ambities waar te maken. Er komt een nieuw uitvoeringsprogramma voor 2019/2020 en jaarlijks brengt Tour de Force een voortgangsbericht uit.

Tour de Force etappe twee

Kijk ook op de website van Tour de Force.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring