Gezocht: voorzitter BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven

Laatste update 19 juli 2019 Leestijd: 4 min

BOVAG Verhuur- & Deelautobedrijven is op zoek naar een nieuwe voorzitter per januari 2020. De voorzitter heeft als taak om samen met het bestuur van deze afdeling het beleid van de afdeling verder te ontwikkelen, waarvan de uitvoering bij de werkorganisatie van BOVAG ligt. Voor de uitvoering houdt de voorzitter goed contact met de branchemanager van de afdeling. Speerpunt voor de komende tijd is het uitdragen en verder ondersteunen van de BOVAG-bedrijven in de sector zodat ze toekomstbestendig blijven. Hiervoor is onder andere nodig een heldere visie op de toekomstmogelijkheden van de verhuur- en deelbranche binnen de mobiliteitsretail.

Een groeiende trend in mobiliteit is dat flexibiliteit in mobiliteitsgebruik steeds belangrijker wordt. De verhuur- en deelautobedrijven kunnen deze flexibiliteit al sinds jaar en dag leveren en lijken daarom goed gepositioneerd, maar er komen ook nieuwe toetreders en nieuwe mobiliteitsconcepten. Wat betekent dit voor de bestaande verhuur- en deelbedrijven? We geloven dat kwaliteit in dienstverlening belangrijk is en zal blijven, naast flexibiliteit. Bij BOVAG Verhuur- & Deelautobedrijven staat dit op een hoog niveau. Dit willen we vasthouden en nog meer gaan uitdragen. Voor deze en andere branchegerelateerde uitdagingen zoeken wij een voorzitter. Een voorzitter die zelf ook actief is als ondernemer in de branche, die met enthousiasme om de verhuurbranche de toekomst in te leiden, die partijen kan samenbrengen en een gezicht is voor de branche.

Als voorzitter van BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven bent u ook nauw betrokken bij de andere BOVAG-afdelingen en BOVAG-brede ontwikkelingen. Net zoals de verhuurmarkt is BOVAG in ontwikkeling om aan te blijven sluiten bij de veranderde waardeketen van de mobiliteit. Als voorzitter is het noodzakelijk om mee te denken en bouwen aan deze toekomstbestendige brancheorganisatie en de daarbij passende bestuursstructuur.

De beoogde voorzitter:

 • Is in staat om vanuit een helicopterview de branche te kunnen analyseren en op basis daarvan thema’s voor BOVAG Verhuur- en Deelbedrijven te identificeren en beoordelen
 • Begrijpt ondernemers en is in staat hun wensen en behoeftes te filteren in hoofd- en bijzaken en door te vertalen naar beleid op brancheniveau. Hij/zij is bereid om zo nodig het eigen belang ondergeschikt te maken aan het algemeen belang
 • Beschikt bij voorkeur over kennis en ervaring met transitieprocessen
 • Is een representatieve, stevige persoonlijkheid en in staat om vanuit samenwerking een visie te ontwikkelen
 • Is rolvast en realiseert zich dat het besturen van een verenigingsafdeling een andere rol is dan het leiden van een onderneming
 • Beschikt over inlevingsvermogen en heeft oog voor politieke verhoudingen en voor de belangen van verschillende deelsectoren zowel binnen als buiten BOVAG
 • Heeft een goede visie op de toekomstmogelijkheden van de verhuur-en deelautobranche;
 • Is in staat om in complexe kwesties snel het belang voor de leden te zien en dit belang goed te behartigen
 • In staat zijn (grote) vergaderingen met passie toe te spreken
 • Beschikt over charisma en overwicht
 • Is communicatief sterk, legt verbindingen en inspireert
 • Beschikt over een vergadertechniek, voor kleine en grote gezelschappen.

Wij verwachten dat het voorzitterschap ongeveer een halve dag per week kost. Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij de afdeling BOVAG Verhuur- en Deelbedrijven ook in ledenraad vertegenwoordigt (vier keer per jaar). Er is een onkostenvergoeding voorzien, verder is de functie onbezoldigd.

Reageren

Bent u geïnteresseerd in de functie? Stuur dan een motivatie en een curriculum vitae op uiterlijk 12 september 2019 naar Mirelle de Bruin (mirelledebruin@bovag.nl). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolijn Spoorenberg, branchemanager van de afdeling BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven, via telefoonnummer: (030) 659 52 34.

Procedure

Het huidige bestuur neemt de motivaties door van de ondernemers die zich kandidaat hebben gesteld. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari 2020 van BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven dragen zij een voorkeurskandidaat voor en mag de ALV een nieuwe voorzitter benoemen.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring