Energiebesparing: geldt de Informatieplicht ook voor EED-bedrijven?

Laatste update 07 juni 2019 Leestijd: 3 min

Regelmatig krijgt BOVAG de vraag of EED-auditplichtige bedrijven ook vóór 1 juli aan de wettelijke informatieplicht voor energiebesparende maatregelen moeten voldoen. Het antwoord is: Nee, nu nog niet. Bedrijven die onder de EED-auditplicht vallen, hebben uitstel voor de Informatieplicht tot 5 december 2019.

De auditplicht geldt voor ondernemingen met 250 fte of meer, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen. Of voor ondernemingen met een jaaromzet van € 50 miljoen of meer én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, (inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen). Bedrijven die auditplichtig zijn, zijn in de meeste gevallen in het verleden al aangeschreven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO dat zij een audit moeten indienen. Als u auditplichtig bent heeft u uitstel voor de Informatieplicht tot 5 december 2019. Bent u niet auditplichtig dan bepaalt u aan de hand van uw verbruik of u moet voldoen aan de Informatieplicht, waarbij u uw maatregelen voor 1 juli moet melden. 

Verschil artikel 2.15 versus EED

De onduidelijkheid rond de informatieplicht en de EED komt omdat Europese en Nederlandse wetgeving op het gebied van energiebesparing door elkaar heen lopen. We leggen kort de twee regimes uit:
 
  1. Nederland heeft de verplichting tot energiebesparing vastgelegd in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. De verplichting geldt voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas per kalenderjaar verbruiken. Bedrijven die onder artikel 2.15 vallen, moeten hun energiebesparende maatregelen voor 1 juli aanstaande melden via het e-Loket van RVO. Dit laatste noemen we de Informatieplicht.
  2. De EU verplicht grote ondernemingen via de Energy Efficiency Directive (EED) om een audit van alle energiestromen te maken en om deze te rapporteren aan het Bevoegd Gezag. Heeft u een audit ingediend, dan heeft u uitstel voor de Informatieplicht tot 5 december aanstaande. Dit is wettelijk verankerd in het Activiteitenbesluit, artikel 2.15, lid 11.

EED en Informatieplicht: hoe verder?

RVO gaat voor EED-auditplichtige bedrijven regelen dat zij op tijd de mogelijkheid krijgen om vóór 5 december aan de Informatieplicht te voldoen. Omdat het om grote bedrijven met veel vestigingen gaat, vindt BOVAG dat dit wel makkelijker gemaakt moet worden, bijvoorbeeld via een bulkupload. Samen met VNO-NCW zullen we ons hier in het belang van onze leden sterk voor maken. 

Meer weten?

Meer over de EED leest u op www.rvo.nl/eed. Alles weten over de Informatieplicht Energiebesparende Maatregelen? Bekijk dan het dossier energiebesparing
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring