Nieuwe regeling derde WW-jaar gaat in per 1 juli 2019

Laatste update 14 juni 2019 Leestijd: 2 min

De lengte en opbouw van de collectieve WW-uitkering (werkloosheidswet) voor werknemers is vanwege gewijzigde wetgeving stapsgewijs verkort van drie jaar naar twee jaar per 1 april 2019. Sociale partners in de Metaal en Techniek hebben daarom besloten om private afspraken te maken om de kortere WW te repareren. Dit wordt het derde WW-jaar genoemd. Het derde WW-jaar is een private uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW. De regeling gaat in per 1 juli 2019.

Vanaf dat moment kan er premie in rekening worden gebracht. Voor de periode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019 is de premie vastgesteld op 0,3%. De premie wordt berekend over hetzelfde jaarsalarisbegrip welke voor pensioen (PMT) wordt gebruikt. De nota voor de premiebetaling zal de werkgever van dezelfde instantie ontvangen als die van voor het pensioen en de sociale regelingen: Mn Services N.V.  

Wie betaalt de premie? 

De premie voor het 3e WW-jaar wordt volledig betaald door de werknemers. De bijdrage wordt door de werkgever ingehouden op het brutoloon van de werknemer. De werkgevers betalen de premie voor de wettelijke WW (zoals dat nu ook al gebeurt). 

Voor welke sectoren geldt dit? 

De cao Private Aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek is algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat deze cao gaat gelden voor alle werknemers en werkgevers die vallen onder de volgende bedrijfstakken: 
  • het carrosseriebedrijf 
  • het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 
  • het tankstation- en wasbedrijf
De regeling is verplicht voor alle werkgevers en werknemers in de hiervoor genoemde bedrijfstakken. Een individuele werknemer kan er dus niet voor kiezen om niet mee te doen wanneer hij onder een van deze bedrijfstakken valt. 

Meer informatie

Op de website www.wwmetaalentechniek.nl staat extra informatie en veel gestelde vragen met antwoorden.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring