BOVAG Branchebarbecue voor (ruit)schadeherstellers en relaties op 12 september

Laatste update 01 augustus 2019 Leestijd: 5 min

Direct na de vakantieperiode houdt BOVAG een netwerkevenement voor de schadeherstelbranche. De Branchebarbecue vindt plaats op 12 september in het BOVAGhuis en is bedoeld om als (ruit)schadeherstellers en relaties weer even samen te komen.

Voorafgaand aan de uitgebreide netwerkbarbecue is een informatief inhoudelijk programma, waarin de bezoekers een update krijgen over onderwerpen die actueel en belangrijk zijn voor onze sector. Zoals de borging van kwaliteit en veiligheid van schadeherstel, de rol die merkerkenningen hierin spelen en het effect hiervan op de kostprijs van schadeherstel.

Programmatijden

  • 16:30 uur  Inloop en ontvangst
  • 17:00 uur Aanvang programma
  • 18:30 uur Afsluiting en barbecue

Sprekers

  • Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter van BOVAG
  • Toine Beljaars, voorzitter van BOVAG Schadeherstelbedrijven
  • Frank Ruygrok, branchemanager van BOVAG Schadeherstelbedrijven
Trap het najaarsseizoen goed af en kom ook naar de BOVAG Branchebarbecue (let op: vol is vol). Gebruik onderstaande knop om u aan te melden!

Aanmelden voor branchebarbecue
 

Toelichting inhoudelijke programma


Wat is de (kost)prijs van schadeherstel?

Samen met een groep ondernemers heeft BOVAG een pilot gedaan rondom kostprijsberekening. De schadeherstelbranche is een markt die draait om efficiëntie en productiviteit, dus is de behoefte aan inzicht door cijfers groot. En het belang van goede branchecijfers neemt alleen maar toe als we kijken naar ontwikkelingen in de branche en de veranderingen die (nu al) op ons afkomen: toename in personeelslasten door krapte op de arbeidsmarkt en stijgende lonen, benodigde investeringen in opleidingen en apparatuur (al dan niet via merkerkenningen). Dat terwijl we weten dat de arbeidscomponent in het schadebedrag structureel kleiner wordt en de component onderdelen en techniek groeit. Ook verandert het type werk door steeds complexer wordende techniek. Kortom: onze markt staat sterk onder druk en door inzicht in de cijfers weten we aan welke knoppen we moeten draaien voor bijvoorbeeld een beter rendement. BOVAG wil dit collectief oppakken, maar dan wel samen met ondernemers. Hoe? Wees erbij 12 september, dan hoort u alles.
 

Nut en noodzaak van merkerkenningen

In 2018 deed BOVAG onder ondernemers, opdrachtgevers en importeurs een eerste onderzoek naar het sentiment rondom merkerkenning. Dit voorjaar hebben we een tweede onderzoek gedaan naar hoe de verschillende erkenningen zich tot elkaar verhouden. Zoals de mate waarin een merkerkenning bijdraagt aan de kwaliteit en de veiligheid van schadeherstel. Ook keken we naar de borging van kennis en vaardigheden door middel van opleidingen binnen de bestaande erkenningen en welke aspecten mogelijk beter geborgd kunnen worden in onze branchenorm. Op 12 september presenteren wij onze analyse en wat de vervolgstappen zijn.
 

Wat deed en doet BOVAG dit jaar voor u?

In het najaar van 2018 presenteerde BOVAG de ‘Toekomstvisie 2030 op Schadeherstel’ en sindsdien hebben we beslist niet stil gezeten. Zo deden we een verdiepend onderzoek naar de impact van ADAS op de werkplaats en schadeherstel. Onze lobbyisten zaten namens leden aan de mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord om mee te praten over maatregelen voor CO2-reductie. En we lobbyen in de aanloop naar Prinsjesdag in Den Haag op diverse dossiers; dossiers die de mobiliteitssector raken of de portemonnee van onze klanten en dossiers die impact hebben op ondernemers. Denk aan belastingen, regeldruk en pensioenen. Ook gebeurde er veel op PR-gebied. Hoe wij uw belang behartigen op grote en kleinere schaal? Op 12 september praten wij u bij en hoort u wat dit najaar op de planning staat.
 
Branchebarbecue-breed.jpg

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring