3 dingen die u als ondernemer kunt doen bij oneerlijke concurrentie

Laatste update 15 juli 2019 Leestijd: 3 min

BOVAG krijgt wel eens de melding van ondernemers dat er in een woonwijk of het buitengebied een klein auto-, scooter-, of motorbedrijf wordt gestart in een schuurtje. Vaak voldoen deze bedrijven niet aan de geldende regels zoals het bestemmingsplan of milieuwetgeving, terwijl andere (BOVAG-)ondernemers zich daar wel aan moeten houden. Dit kan gezien worden als oneerlijke concurrentie. Wat kunt u als ondernemer in zo’n geval doen?

Elke ondernemer moet voldoen aan het bestemmingsplan, er mag niet zomaar op elke locatie een bedrijf opgezet worden. Daarnaast kunnen er op grond van de Wet Milieubeheer en het daarbij horende Activiteitenbesluit regels gelden waar het bedrijf zich aan moet houden. Is er een situatie waarin de regels niet worden nageleefd? Dan is er sprake van een overtreding. De gemeente kan daar handhavend tegen optreden.

Vermoedt u dat er bij u in de buurt een bedrijf zit dat niet aan de regels voldoet? Dan kunt u het volgende doen.

1. Maak melding of dien een klacht in bij de gemeente

U kunt ervoor kiezen om bij de gemeente melding te maken of een klacht in te dienen over een bedrijf dat zich niet aan de regels houdt. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld telefonisch of door middel van een formulier op de website van de gemeente. Het is in principe mogelijk om dit anoniem te doen. De gemeente moet adequaat op meldingen en klachten reageren. Als u echter zeker wilt weten dat uw klacht serieus wordt onderzocht, dan kunt u er ook voor kiezen om een handhavingsverzoek in te dienen.

2. Dien een handhavingsverzoek in bij de gemeente

U kunt uitsluitend als belanghebbende de gemeente verzoeken om een bedrijf te controleren en daartegen handhavend op te treden als blijkt dat er inderdaad regels worden overtreden. Dit verzoek moet u schriftelijk indienen. Omschrijf daarbij welke activiteiten plaatsvinden en op welke plek. U moet het handhavingsverzoek uit eigen naam ondertekenen; het is namelijk niet mogelijk om een anoniem handhavingsverzoek te doen.

De gemeente moet u vervolgens binnen acht weken laten weten welk besluit zij nemen. Als er een overtreding is geconstateerd, dan zal de gemeente meestal besluiten om tot handhaving over te gaan. Eventueel kan de gemeente ook besluiten om ondanks de geconstateerde overtreding niet te handhaven. Dit mag echter alleen als daar een goede reden voor is. De gemeente moet deze reden in zijn besluit goed onderbouwen. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Als ook uw bezwaar wordt afgewezen, dan is het mogelijk om naar de rechter te stappen. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om een handhavingsverzoek in te dienen? Of heeft de gemeente een beslissing genomen waar u het niet mee eens bent? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via (030) 659 53 00.

3. Neem contact op met een individueel gemeenteraadslid

U kunt ook kiezen voor de politieke weg: wijs een gemeenteraadslid op milieurisico’s of oneerlijke concurrentie. Zij zijn dikwijls gemotiveerd om de situatie aan te laten pakken en om schriftelijk of mondeling vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders, om zo hun meerwaarde als gemeenteraadslid te bewijzen.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring