AFM gedoogt ‘bemiddelen’ in aanvullende verzekeringen niet langer

Laatste update 18 januari 2019 Leestijd: 3 min

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft BOVAG laten weten dat nieuw inzicht ertoe heeft geleid dat ook aanvullende verzekeringen zoals Schadeverzekeringen Inzittenden (SVI), Personen Ongevallen Inzittendenverzekering (POI) of verzekering afkoop eigen risico, bij verhuur, lease of vervangend vervoer, voortaan onder de regels van de Wft vallen en dus niet zomaar mogen worden aangeboden door bijvoorbeeld een autobedrijf, verhuurbedrijf of camperverhuurder.

Wie in dit soort verzekeringen wil blijven bemiddelen, moet kiezen voor een Wft-vergunning, een rol als verbonden bemiddelaar, een rol als aangesloten onderneming of leadgenerator voor een verzekeraar worden. BOVAG is onaangenaam verrast door deze nieuwe interpretatie, die mogelijk grote gevolgen heeft voor ondernemers in diverse sectoren en vroeg AFM recent om opheldering. AFM meldde BOVAG dat het niet een aanpassing van de wet betreft, maar hun eigen interpretatie van bestaande regels. Volgens AFM is het zo dat aanbieden genoemde verzekeringen (in Wft-termen:’ bemiddelen’) feitelijk altijd al onder de Wft-regels viel. En dat AFM dat ze met deze interpretatie ‘beter aansluit bij de Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie en bij de praktijk in andere landen’.

Niet eens

Naar verwachting zal de AFM dit rond 28 februari met een persbericht wereldkundig maken. Strikte handhaving zal pas over enkele maanden gaan plaatsvinden, zo laat AFM BOVAG desgevraagd weten. BOVAG overlegt de komende weken met AFM. BOVAG is het niet eens met een vergunningplicht voor zijn leden. Afgesproken is dat BOVAG de argumentatie op papier zet en met AFM deelt. AFM zegt bereid te zijn om bij een of meer valide argumenten nader in gesprek te gaan.

Wat nu te doen?

BOVAG adviseert ondernemers die deze verzekeringen aanbieden als onderdeel van een leasecontract, verhuurcontract of als onderdeel van vervangend vervoer, zo snel mogelijk een Wft-vergunning, een overeenkomst verbonden-bemiddelaarschap/een overeenkomst aangesloten onderneming of bemiddeling in de vorm van leadgeneratie aan te vragen. Vanaf het moment dat een ondernemer deze aanvraag heeft ingestuurd, mag die in dit specifieke geval nog enige tijd de bestaande bemiddelingsactiviteiten voortzetten. Normaalgesproken zou de ondernemer moeten wachten tot de aanvraag is behandeld en de vergunning daadwerkelijk is vergeven. Mocht een vergunning niet nodig blijken, dan kan de aanvraag altijd weer worden ingetrokken. BOVAG heeft daarbij om coulance verzocht. 

Meer weten?

Meer over de nieuwe interpretatie van de AFM, de gevolgen daarvan en hoe een vergunning aan te vragen, vindt u in het dossier Vergunningplicht voor bemiddelaars in (aanvullende) verzekeringen. Deze informatie wordt zo nodig dagelijks up-to-date gebracht. Ook kunt u bellen met BOVAG Ledenadvies: (030) 659 53 00.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring