Onder welke cao valt mijn bedrijf eigenlijk?

Laatste update 10 april 2019 Leestijd: 5 min

BOVAG bericht regelmatig over nieuws rondom verschillende cao’s en uitleg van cao-bepalingen. Daarbij maken we altijd onderscheid tussen de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (MvT), de cao voor Tankstations en Wasbedrijven en de cao voor het Carrosseriebedrijf. Maar hoe weet u eigenlijk onder welke cao u valt? En op basis waarvan wordt dat bepaald? BOVAG legt het uit.

Elke cao bevat een artikel ‘werkingssfeerbepaling’. Dit is een omschrijving van werkzaamheden waarop de cao van toepassing is. Dit is voor de drie cao’s kort samengevat als volgt:
  • Cao MvT: deze is van toepassing op werkgevers en werknemers die zich onder meer bezighouden met het onderhouden, monteren, reviseren of vervangen van onderdelen van motorvoertuigen, tweewielers, caravans en/of aanhangwagens. Ook het verkopen, stallen, verhuren en takelen en bergen van motorvoertuigen, tweewielers, caravans en aanhangwagens valt onder het toepassingsbereik van de cao MvT.
  • Cao Tank en Was: deze is van toepassing op werkgevers en werknemers die zich onder meer bezighouden met de verkoop van motorbrandstoffen en levensmiddelen op een motorbrandstoffenverkooppunt en/of het wassen van vervoersmiddelen. 
  • Cao Carrosserie: deze is van toepassing op werkgevers en werknemers die zich onder meer bezighouden met het vervaardigen, herstellen en onderhouden van wagens en carrosserieën en het stofferen en poetsen van motorvoertuigen.
Om te bepalen onder welke cao een bedrijf valt, wordt er niet gekeken naar het lidmaatschap van een bepaalde brancheorganisatie. De werkzaamheden die binnen een bedrijf worden uitgevoerd, bepalen onder welke cao dit bedrijf valt. Zowel de cao MvT, de cao Tank en Was als de cao Carrosserie zijn algemeen verbindend verklaarde cao’s. Dat houdt in dat deze cao’s automatisch gelden voor alle bedrijven die vallen onder de ‘werksfeerbepaling’ van de cao, ook als zij geen lid zijn van een brancheorganisatie die de cao heeft afgesloten.

Wat als mijn bedrijf onder meerdere cao’s valt?

Stel u heeft een garagebedrijf met daarbij een tankstation en u heeft dit in één juridische entiteit ondergebracht (bijvoorbeeld een BV). Op basis van de werkzaamheden die in het bedrijf plaatsvinden kunnen er twee cao’s van toepassing zijn, namelijk de cao MvT en de cao Tank en Was. Dit zou een lastige situatie opleveren omdat er in beide cao’s verschillende afspraken staan. Daarom wordt niet alleen gekeken naar de feitelijke werkzaamheden in het bedrijf maar ook naar het aantal arbeidsuren van medewerkers dat betrokken is bij de werkzaamheden. Houdt het merendeel van het personeel zich bezig met het garagebedrijf? Dan vallen alle medewerkers onder de cao MvT, ook de tankstationmedewerkers. Andersom geldt hetzelfde.
De situatie is anders wanneer u het garagebedrijf en het tankstation in twee verschillende BV’s heeft ondergebracht. In dat geval wordt namelijk per juridische entiteit bekeken welke cao van toepassing is op het bedrijf. De cao MvT is in dit voorbeeld van toepassing op het garagebedrijf en de cao Tank en Was is van toepassing op het tankstation.

Toepassing cao

Als u weet welke cao van toepassing is op uw bedrijf, dan is het zaak om ervoor te zorgen dat de arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers in lijn zijn met de geldende cao. Zowel de cao MvT, de cao Tank en Was als de cao Carrosserie betreft een minimum cao. Dit betekent dat medewerkers minimaal recht hebben op de in de cao genoemde arbeidsvoorwaarden. Alleen wanneer dit expliciet in de cao genoemd staat, is het mogelijk om ten nadele van de medewerker af te wijken van de cao. Afwijkingen in het voordeel van de medewerker zijn altijd toegestaan.

Vragen?

Heeft u vragen over de toepassing van de regels uit een van de cao’s? Neem contact op met BOVAG Ledenadvies op 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.

Antwoorden op vaak gestelde vragen zijn ook te vinden in het dossier Personeel op deze website.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring