Hulp bij energiebesparende maatregelen nemen en melden

Laatste update 18 april 2019 Leestijd: 3 min

Alle bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken, zijn verplicht om voor 1 juli 2019 bij een digitaal meldpunt te melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Om het wat makkelijker en overzichtelijker te maken, ontwikkelde BOVAG voor zijn leden hierover een brochure, simpele maatregelenlijst en een checklist. Ook kan IvDM een handje erbij helpen.

Om concreet te maken welke maatregelen bedrijven kunnen nemen om energie te besparen, heeft de overheid per branche Erkende Maatregelen Lijsten (EML) opgesteld. BOVAG heeft de voor zijn leden relevante EML’s in begrijpelijke taal op mijn.bovag.nl gepubliceerd. Het gaat hierbij om maatregelen waar het energieverbruik daadwerkelijk mee omlaag gaat. Dus niet het plaatsen van zonnepanelen of andere alternatieve energie-opwekkers.

Melden

Of u wel of geen energiebesparende maatregelen heeft genomen, bij een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas, bent u in elk geval verplicht om voor 1 juli een melding te doen via het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

IvDM helpt ook

BOVAG raadt aan om zo snel mogelijk te beginnen met het nemen van de maatregelen als u dat nog niet heeft gedaan. Wanneer u hulp wenst bij het doorvoeren of melden van de energiebesparende maatregelen dan zijn er instanties die u hierin kunnen ondersteunen of het zelfs van u kunnen overnemen. Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) bijvoorbeeld. Wanneer u hen inschakelt, komt een expert van IvDM naar uw bedrijf, controleert samen met u welke maatregelen er al zijn uitgevoerd en vult met u de maatregelen in op de online omgeving van de RVO. Deze dienst kost 495 euro exclusief btw. Kijk voor meer informatie hierover op mijn.bovag.nl.

Voor vragen over de energiebesparende maatregelen kunt u natuurlijk ook contact opnemen met BOVAG Ledenadvies (030 - 65 95 300) of de RVO-helpdesk.


Naar brochure, EML-lijst en checklist

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring