Cao-inzet BOVAG: feiten of fabels?

Laatste update 19 september 2018 Leestijd: 4 min

In de communicatie over de voorstellen van BOVAG gaan vakbonden soms op onderdelen te kort door de bocht. BOVAG-ondernemers hebben gevraagd om toelichting op de BOVAG-voorstellen ten behoeve van hun medewerkers. Onderstaand enkele voorstellen toegelicht in de vorm van Feit of fabel.

De werkdruk is hoog  - feit of fabel?  

BOVAG ziet dat ondernemers en medewerkers zich met hart en ziel inzetten voor de klant en het bedrijf. Echter, iedereen weet dat de arbeidsmarkt krap is en het werkaanbod hoog. Dat leidt tot werkdruk en overwerk, de klant moet immers geholpen worden. BOVAG herkent deze situatie en is constant in gesprek met het onderwijsveld en politiek om de instroom te bevorderen. Echter, werkdruk is een onderwerp dat op verschillende manieren ervaren wordt. Daarom pleit BOVAG er voor om dit onderwerp breed en goed te onderzoeken, zodat er ook gericht oplossingen gezocht kunnen worden.  
Uitkomst: feit

BOVAG wil alle werknemers 2 uur extra per week laten werken  - feit of fabel?  

Gezien de steeds sneller veranderende consumentenvraag is flexibiliteit om hierop in te kunnen spelen essentieel voor de bedrijfsvoering. In de krapte van de arbeidsmarkt zijn productieve uren hard nodig, een beperkte arbeidsduur leidt automatisch tot werkdruk en overuren. BOVAG stelt daarom voor om de wekelijkse arbeidsduur te verruimen van 38 naar 40 uur per week.  

Moeten alle medewerkers dan straks 2 uur extra per week (= 40 uur) werken? Nee, bestaande contracten worden gerespecteerd. Werk je nu 38 uur, dan kun je 38 uur blijven werken. Nieuw aan te nemen medewerkers kunnen wel standaard 40 uur ingezet worden.  
Uitkomst: fabel

BOVAG eist afschaffing ADV - feit of fabel?

Volgens vakbonden zou BOVAG de afspraken die in de cao staan over ADV willen afschaffen. Niets is minder waar. Wel wil BOVAG dat deze afspraken duidelijker worden. Daarnaast stelt BOVAG voor om tot een 40-urige werkweek te komen, nieuwe medewerkers kunnen dan 40 ingezet worden. Medewerkers die een contract hebben voor 38 uur en 40 uur werken, blijven gewoon volgens de cao ADV opbouwen. Er wordt voor bestaande medewerkers en afspraken niets afgepakt of afgeschaft.  
Uitkomst: fabel

BOVAG wil een zesdaagse werkweek invoeren - feit of fabel?  

Om de klant nu, maar ook in de toekomst beter te kunnen bedienen stelt BOVAG voor om ook op zaterdag te kunnen werken. Een vraag die ook vanuit medewerkers komt, die graag door de weeks eerder vrij willen zijn, of een vrije dag willen om bijvoorbeeld bij kinderen te kunnen zijn. Een regeling die volgens cao al geldt voor verkopers en ook voor de collega’s bij autowasbedrijven, autoverhuurbedrijven, stationsrijwielstallingen en/of brandstofverkooppunten. Feitelijk betekent dat, dat medewerkers in een periode van zes dagen, maximaal vijf dagen ingeroosterd kunnen worden. Er is en blijft sprake van een vijfdaagse werkweek, géén zesdaagse, verdeeld over zes dagen, maar je vrije dag kan in plaats van zaterdag een doordeweekse dag zijn. Uiteraard wil BOVAG dat, waar mogelijk, zoveel mogelijk in overleg doen.
Uitkomst: fabel

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Fedde Monsma en Caroline Bekkering, onderhandelaars namens BOVAG per e-mail: feddemonsma@bovag.nl en carolinebekkering@bovag.nl. Of bel naar BOVAG Ledenadvies op 030 - 65 95 300 en vraag naar een van de onderhandelaars.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring