BOVAG en Accell stemmen nieuwe dealercontracten af

Laatste update 10 oktober 2018 Leestijd: 4 min

BOVAG heeft met Accell over de inhoud van de nieuwe ‘Accell Partner’ en ‘Accell Premium Partner’ contracten gesproken. Daardoor is het contract op een paar belangrijke punten verbeterd. De dealervereniging is bijvoorbeeld benoemd tot officieel overlegorgaan. BOVAG is positief over gemaakte afspraken, al zijn er wel een aantal aandachtspunten waarover Accell en de Accell Dealervereniging op korte termijn in gesprek gaan. Dealers krijgen vanaf deze week het nieuwe contract van 2019 aangeboden.

In het nieuwe contract is de Accell Dealervereniging als officieel overlegorgaan benoemd. Ook is in de contracten vastgelegd dat Accell en de Accell Dealervereniging zich inspannen om samen tot overeenstemming te komen bij overleg over onderwerpen die belangrijk zijn voor de samenwerking tussen Accell en dealers. De Accell Dealervereniging is onlangs opgericht. Dealers kunnen zich sinds vorige week aanmelden als lid. Het is belangrijk dat dealers zich registreren, want Accell stelt een lidmaatschap bij de dealervereniging verplicht voor alle dealers. En dat is positief, want als alle Accell-dealers lid zijn, kan een sterke vereniging worden gebouwd waarin de belangen van alle dealers (en dus niet een beperkt deel van het dealernetwerk) worden behartigd.

Meer duidelijkheid voor de lange termijn wenselijk

Wel heeft BOVAG nog een aantal belangrijke aandachtspunten voor de inhoud van de nieuwe overeenkomsten. Zo valt het op dat de overeenkomst een korte looptijd heeft van slechts één jaar. BOVAG vindt het bovendien erg belangrijk dat Accell meer duidelijkheid geeft over hun directe verkoopplannen en hun plannen over het dealernetwerk. Uit hoeveel en wat voor soort dealers bestaat het netwerk straks? Zeker ook met het oog op Accell’s plannen om samen met dealers nieuwe testcenters te openen is dit belangrijk. Accell geeft nu alleen voor korte termijn duidelijkheid, maar het ook is belangrijk dat dealers weten wat de netwerkstrategie en directe verkoopplannen van Accell zijn voor de lange termijn, waarbij een eerlijk en evenwichtig speelveld een belangrijke voorwaarde is. Accell heeft al aangegeven aan dat ze hierover graag met de dealervereniging in gesprek gaat.

Omzetontwikkeling wel goed in de gaten houden

BOVAG vraagt zich ook af of de minimale omzetgrenzen uit de nieuwe contracten haalbaar zijn voor de dealers. BOVAG heeft Accell gevraagd om de omzetontwikkeling goed te blijven volgen en - indien het lijkt dat een relatief groot deel van de dealers moeite krijgt met het behalen van die ondergrenzen - dat men hierover in de loop van 2019 in gesprek gaat met de dealervereniging. Accell heeft aangegeven dit te zullen doen.

Pieter Jan Rijpstra, Head of Sales & Service bij Accell: "Met de nieuwe dealerovereenkomst gaan we de volgende fase in van het realiseren van een professioneel selectief dealernetwerk. We hebben daarbij goed geluisterd naar de reacties op de voor 2018 aangeboden dealerovereenkomst en daarin al op voorhand de nodige zaken aangepast. In de brief waarmee we de nieuwe overeenkomsten aan de dealers toesturen worden deze keurig opgesomd. Het constructieve overleg met de BOVAG hopen we te kunnen voortzetten met de dealervereniging zodra deze actief is."

Maarten Akkers, voorzitter BOVAG Fietsbedrijven: “BOVAG is erg blij dat de Accell Dealervereniging nu een feit is en dat dit ook vastgelegd is in het dealercontract. Deze nieuwe overlegstructuur lijkt de beste manier om de samenwerking tussen dealers en Accell te verbeteren. We zijn nu echt een serieuze gesprekspartner van Accell. Het is wel belangrijk dat dealers zich zo snel mogelijk registreren bij de dealervereniging.”

Vragen over het nieuwe contract

Alle dealers die bij BOVAG-lid zijn kunnen zich voor inhoudelijke vragen over contract melden bij Ledenadvies, via (030) 659 53 00 of mijn.bovag.nl/ledenadvies.

Informatiebijeenkomst op 13 november

De Accell Dealervereniging organiseert op 13 november een informatiebijeenkomst voor alle dealers in het BOVAGhuis in Bunnik. Daar geeft het bestuur van de Accell Dealervereniging uitgebreid uitleg over de plannen en geven ze antwoord op (eventuele) vragen. Ga voor meer informatie en om aan te melden naar www.accelldealervereniging.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring