Principeakkoord nieuwe cao MvT: extra voordeel jongeren

Laatste update 03 december 2018 Leestijd: 3 min

BOVAG en vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben vandaag een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de bedrijfstak MvT (Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven). De nieuwe cao MvT heeft een looptijd van 24 maanden en gaat in op 1 november 2018. Partijen hebben naast een nominale loonsverhoging ook afspraken gemaakt over een regeling voor oudere werknemers en duurzame inzetbaarheid.

Er is samen met de vakbonden gekozen voor twee nominale salarisverhogingen: 81 euro per maand op 1 februari 2019, en 83 euro per maand op 1 februari 2020. De keuze voor een vast bedrag in plaats van een vast percentage is gedaan op nadrukkelijk verzoek van de BOVAG-leden. Met name jongere medewerkers worden extra beloond. Die gaan er immers percentueel veel meer op vooruit dan mensen die stevig boven cao betaald worden. En daarmee is de sector extra aantrekkelijk voor instromers en jongeren. Omgerekend is de loonkostenstijging gemiddeld 2,3 procent op jaarbasis, gedurende de looptijd van de nieuwe cao.

Generatiepact

Verder is in het principeakkoord afgesproken om het voor oudere werknemers vanaf 60 jaar mogelijk te maken geleidelijk minder te gaan werken, het zogenoemde generatiepact. De werkgever kan een subsidie ontvangen voor iedere werknemer die gebruik maakt van het generatiepact mits hiervoor een nieuwe medewerker een contract krijgt.

Ook zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. En dan niet alleen voor ouderen, maar voor alle medewerkers, gedurende hun hele carrière. De focus van OOMT verschuift daarom de komende periode nog verder in die richting. 

Werken op zaterdag

Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter BOVAG: “Dit is mooie uitkomst, waarmee de werknemers de waardering krijgen die ze verdienen. We hebben geprobeerd met vakbonden afspraken te maken over verplicht werken op zaterdag. Dat bleek in deze fase een brug te ver. Wel hebben we in het principeakkoord afgesproken dat BOVAG en vakbonden daar gezamenlijk nader onderzoek naar doen en samen voorstellen gaan maken om dat in een volgende cao mee te nemen.”

Het principeakkoord wordt de komende tijd voorgelegd aan de achterban van de vakbonden. BOVAG legt het principeakkoord formeel voor aan het verenigingsbestuur. Het complete principeakkoord is na te lezen via deze link.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Zodra het principeakkoord definitief is, zal BOVAG cao-voorlichtingsbijeenkomsten organiseren voor de leden. Binnenkort volgt meer informatie. Heeft u nu al vragen, dan kunt u zich uiteraard wenden tot BOVAG Ledenadvies: (030) 659 53 00.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring