Nieuwe WRM aangenomen door Tweede Kamer

Laatste update 06 december 2018 Leestijd: 2 min

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag het wetswijzigingsvoorstel voor de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) aangenomen. BOVAG is positief dat er na jaren van discussie stappen gezet worden met de verdere professionalisering van de rijscholenbranche, dat fraude harder aangepakt wordt en de consument beter beschermd. Ook is het veelbesproken amendement op de sanctie praktijkbegeleiding rijinstructeurs aangenomen. Dit betekent dat de sanctie anders ingevuld wordt en een rijinstructeur hierdoor niet meer zijn/haar bevoegdheid kan verliezen.

Er zijn naast het wetswijzigingsvoorstel en genoemd amendement nog diverse moties aangenomen en verworpen. Er is daardoor ook onduidelijkheid ontstaan over hoe het nu precies zit en uitgevoerd moet worden. Dit betekent naar verwachting ook precies dat gaat gebeuren waar BOVAG bezorgd over was, namelijk dat de nieuwe wet niet eerder zal ingaan dan 1 januari 2020. Wat wel zeker is:
  • Er komt een verplichte Verklaring Omtrent gedrag (VOG) voor alle rijinstructeurs. Dit is in de BOVAG-lidmaatschapseisen al verplicht.
  • Aanpassing van de praktijkbegeleiding: één in plaats van twee praktijkbegeleidingen. Ook volgen er nog meerdere aanpassingen op de praktijkbegeleiding.
  • De sanctie op de praktijkbegeleiding wordt anders ingevuld. Rijinstructeurs die zakken voor hun vijfjaarlijkse examen moeten bijscholing volgen en gaan na zes maanden op voor herkansing. Hun bevoegdheid blijft geldig.
  • Er komt een aanvullende toezichtstaak voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om met name het risico op fraude met WRM-certificaten te verkleinen. 
  • Toekomstige rijinstructeurs moeten minimaal vijf jaar in het bezit zijn van een B-rijbewijs.
  • Er komen verplichte onderdelen voor de theoretische bijscholing.
  • Spookrijscholen (rijscholen met meerdere CBR-inschrijvingen) worden harder aangepakt.
  • Er komt een rijscholenregister zodat de consument beter beschermd kan worden.

Wat gaat er nu gebeuren?

Ook de Eerste Kamer moet een en ander nog goedkeuren, naar verwachting zullen ze dit ook doen. Omdat er veel onduidelijkheid is over de uitvoering is BOVAG gevraagd om met het ministerie, IBKI en de partners aan tafel te gaan over de interpretatie van het amendement en de moties en hoe die op elkaar inwerken. Dat ondersteunt BOVAG natuurlijk graag. Houd de BOVAG-media in de gaten voor meer informatie.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring