Voldoet uw website aan de wettelijke richtlijnen?

Laatste update 14 augustus 2017 Leestijd: 4 min

Steeds vaker bieden ondernemers producten en diensten aan via een webwinkel. Als u producten of diensten online verkoopt, dan moet de website aan de wettelijke regels over koop op afstand voldoen. Alle informatie staat in een handig infoblad. BOVAG zet een paar belangrijke tips op een rij.

Vroeger ging koop op afstand voornamelijk over telefonische verkoop. Tegenwoordig kopen consumenten steeds vaker online. Dat kan gaan om producten, maar ook om diensten zoals reparatiewerkzaamheden, rijlessen of fietsverhuur. In dit soort gevallen biedt de wet consumenten extra bescherming. Heeft u een webwinkel, gaat u zelf een webwinkel opstarten of doet u op een andere manier ‘op afstand’ zaken met consumenten? Lees dan het infoblad dat u onderaan deze pagina kunt downloaden goed door. Daarin staan belangrijke regels, waaraan u als ondernemer moet voldoen.

5 tips om uw website ‘koop op afstand’-proof te maken:
In de wet staan regels die gelden voor onder anderewebshops (of ‘koop op afstand’). Formeel is de naam van deze wet: ‘rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten’. Om te zorgen dat uw webwinkel voldoet aan deze regels, is het belangrijk om goed naar uw bestelpagina- en processen te kijken. U heeft namelijk informatieverplichtingen over diverse onderwerpen. Een aantal tips:
  1. Geef duidelijk aan dat de consument een betalingsverplichting aangaat met zijn druk op de knop, bijvoorbeeld door de bestelknop te omschrijven als ‘bestel en betaal’. Een knop met het label ‘bestellen’ is volgens de wet niet voldoende.
  2. Laat de consument aanvinken dat hij akkoord gaat met de algemene (BOVAG- en neutrale Thuiswinkelen-)voorwaarden voordat hij zijn bestelling kan plaatsen. De voorwaarden moeten door de consument opgeslagen kunnen worden, zodat ze op een later tijdstip te raadplegen zijn. Dat kan bijvoorbeeld door een link naar een PDF-document op de website te plaatsen. Tip: hanteer naast de BOVAG-voorwaarden ook de neutrale Thuiswinkel-voorwaarden. In de algemene voorwaarden van BOVAG wordt alleen verwezen naar het bestaan van de wet over koop op afstand. In de neutrale Thuiswinkel-voorwaarden worden alle relevante wettelijke regels helemaal herhaald.
  3. Let op dat u een link plaatst naar het Europese ODR-platform. De consument heeft de keuze om een geschil rechtstreeks te melden bij een aangesloten geschillencommissie of via het ODR Platform. Het platform zorgt ervoor zorgt dat de consument bij de juiste, aangesloten geschillencommissie terecht komt.
  4. De consument heeft bij een online aankoop van een dienst een bedenktijd van in de regel 14 dagen. Als een webwinkel echter niet aan zijn informatieverplichtingen voldoet, dan wordt de bedenktijd uitgebreid tot maximaal twaalf maanden. Wil de consument dat u tijdens de bedenktermijn al begint met het uitvoeren van een dienst? Denk aan de huur van een fiets of een autoreparatie. Dan heeft de consument geen ontbindingsrecht als de hele dienst binnen de bedenktijd wordt geleverd. De consument moet wel via uw website instemmen met het feit dat er geen ontbindingsrecht geldt. U bent verplicht om dit in te bedden in het online bestelproces.
  5. De consument kan de koop op afstand van een product binnen de bedenktijd ontbinden. Wilt u dat de consument verzendkosten betaalt om een gekocht product terug te kunnen sturen in deze periode? Dan moet u hem tijdens het bestelproces informeren dat deze kosten voor zijn eigen rekening komen. De consument kan de overeenkomst ontbinden via een zogenaamde ‘ondubbelzinnige verklaring’. Dit kan bijvoorbeeld via een e-mail, een brief of telefonisch. Een andere mogelijkheid is via een modelformulier (zie bijlage 2 van het infoblad), dat u op uw website kunt zetten en verstrekken aan iedereen die iets bij u bestelt.
Meer informatie
Download het infoblad koop op afstand onderaan deze pagina. Daarin staan alle informatieverplichtingen die u als ondernemer heeft. U vindt daarin ook een modelformulier om de koop te ontbinden. Heeft u na het lezen nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met BOVAG Ledenadvies via leden.bovag.nl/ledenadvies of bel naar (030) 659 53 00.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring