Sociale premies voor 2018 definitief

Laatste update 04 december 2017 Leestijd: 4 min

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de premies voor 2018 definitief vastgesteld. Deze premies zijn in procenten gelden voor werknemers jonger dan de AOW-leeftijd.

Verzekering  Werkgever Werknemer Premiegrenzen 
AOW 0% 17,90% € 33.994
ANW 0% 0,10% € 33.994
WLZ 0% 9,65%   € 33.994
WAO/WIA basis (Aof) 6,77% 0% € 33.994
ZVW  6,90% 0% € 54.614
AWf  2,85% 0% € 54.614
Sectorfondspremie sector 12
(metaal- en technische bedrijfstakken)
0,70% 0% € 54.614
Sectorfondspremie sector 17
(Detailhandel en ambachten)
1,42% 0% € 54.614
Sectorfondspremie sector 45
(zakelijke dienstverlening III)
1,97%  0% € 54.614
 

Toelichting 

  • De uniforme opslag kinderopvang blijft 0,5%. Deze wordt ook in 2018 geheven in de Aofpremie. De Aof-premie is 6,27%. In het schema wordt het percentage weergegeven inclusief uniforme opslag kinderopvang: 6,77%.
  • In premiejaar 2018 bestaat de gedifferentieerde premie Whk uit twee onderdelen: WGA-totaal en ZW-flex. 
  • De gedifferentieerde premie Whk wordt gebaseerd op gegevens over 2016. Het gaat daarbij om Ziektewet- en WGA- uitkeringen die in dat jaar zijn toegekend aan (ex-) medewerkers in uw bedrijf of bedrijfstak. In de berekening van de gedifferentieerde premies worden werkgevers in drie categorie├źn ingedeeld. Binnen iedere categorie komen de premies op een andere manier tot stand:  
 
Kleine werkgevers (totale loonsom is gelijk of kleiner dan € 328.000): premie op sectorniveau.  
Middelgrote werkgevers (met een totale loonsom groter dan € 328.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 3.280.000): gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie. 
Grote werkgevers (met een totale loonsom groter dan € 3.280.000): premie op individueel niveau. 
  • De sectorpremies Whk zijn voor 2018 als volgt vastgesteld:  
Sector 12 (Metaal en Technische bedrijfstakken)  WGA-totaal: 0,78% ZW-flex: 0,36% 
Sector 17 (Detailhandel en ambachten)   WGA-totaal: 0,86% ZW-flex: 0,48%
Sector 45 (Zakelijke dienstverlening III) WGA-totaal: 0,56% ZW-flex: 0,56% 
 
  • Ook in 2018 is het mogelijk om maximaal 50% van de WGA-totaal premie te verhalen op uw werknemers. Als u dit doet, moet u de premie inhouden op het nettoloon van uw werknemers. Als u de premie niet verhaalt, hoeft u over de niet-verhaalde premie geen loonheffingen te betalen. Het premiedeel ZW-flex kunt u niet verhalen op uw werknemers.  
  • Kleine werkgevers zullen van de belastingdienst een brief met de Whk-sectorpremie ontvangen. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken. 
  • Middelgrote en grote werkgevers ontvangen van de belastingdienst een beschikking met een specificatie van de berekening van de gedifferentieerde premie Whk. Het is belangrijk dat u deze berekening goed controleert. In het verleden zijn hier namelijk fouten mee gemaakt. Klopt de berekening niet? Teken dan binnen 6 weken bezwaar aan. 
  • Eigenrisicodragers betalen een premie van 0% voor de premiecomponenten waarvoor zij eigenrisicodrager zijn geworden. Het WGA-totaal risico en/of ZW-flex risico kan worden verzekerd via private verzekeraars, maar werkgevers kunnen deze risico’s ook zelf dragen. Werkgevers kunnen tweemaal per jaar eigenrisicodrager worden: op 1 januari en op 1 juli.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring