BOVAG: Vereenvoudiging financiering technisch vmbo zorgelijke ontwikkeling

Laatste update 14 augustus 2017 Leestijd: 3 min

Staatssecretaris Dekker heeft aangekondigd dat hij de financiering van het vmbo wil vereenvoudigen. Op dit moment krijgt een school meer geld voor een leerling die een technische opleiding volgt dan voor een leerling die bijvoorbeeld een administratieve opleiding volgt. Van die verschillen wil Dekker af.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat om de bekostiging simpeler te maken. Het idee is dat scholen zelf het beste kunnen bepalen hoe ze hun bekostiging kunnen besteden. Daarbij gaat hij ervan uit dat scholen kijken naar de behoefte op de arbeidsmarkt en zelf besluiten om bijvoorbeeld technische opleidingen aan te blijven bieden.

Zorgen
“Nu krijgen vmbo-scholen meer geld voor leerlingen die een technische opleiding volgen, dat is logisch,” zegt Hylke Warners, beleidsmedewerker onderwijs bij BOVAG. “Een technische opleiding in stand houden kost nu eenmaal meer geld dan een niet-technische opleiding. Denk alleen maar aan de machines en gereedschappen die daarvoor nodig zijn en het ouderhoud ervan dat daarbij komt kijken. Het moet niet zo zijn dat dit door de vereenvoudiging van de financiering niet meer kan.” BOVAG maakt zich samen met andere technische branches zorgen over deze ontwikkelingen en over de toekomst van het vmbo. De brancheorganisatie heeft hier vragen over die ze graag met de staatssecretaris bespreekt. “We zijn blij dat we binnenkort een gesprek met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap hebben om onze zorgen te uiten en vragen te stellen.” Aldus Warners.

Vernieuwing
Naast de financiële ontwikkelingen wordt er op dit moment er een vernieuwing in de programma’s op het vmbo doorgevoerd die om een extra investering vragen. Hiervoor zijn vanuit het ministerie onvoldoende aanvullende middelen beschikbaar. Beide ontwikkelingen leiden er toe dat veel vmbo-scholen besluiten te stoppen met de technische opleiding of alleen nog een breed technisch programma aanbieden dat onvoldoende voorbereidt op de vervolgopleidingen in het mbo. Voor de technische opleidingen in het mbo is het vmbo nog altijd de grootste toeleverancier.

Uw ervaringen
Binnenkort gaat BOVAG met het ministerie in gesprek en u, BOVAG-lid, kunt ons daarbij helpen. Bent u ondernemer en vreest u of ervaart u dat er geen écht technisch vmbo in de regio of stad overblijft door deze ontwikkelingen, dan horen wij dat graag. Ook als u signalen hebt opgevangen dat door de aankomende onderwijsvernieuwing het technisch vmbo onder druk komt te staan kunt u dat melden via leden.bovag.nl/ledenadvies. Doe dat voor 1 juni, dan kan BOVAG uw punten meenemen in het gesprek.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring