Verklaring Omtrent het Gedrag verplicht voor nieuwe apk-keurmeesters

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

Wie vanaf 1 april 2016 het examen apk-keurmeester wil doen, moet naast een kopie van het diploma vooraf ook een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

Daarmee zeggen RDW en IBKI de kwaliteit van de apk verder te willen verhogen. Bij een aanvraag van een VOG wordt gekeken naar alle functieaspecten die voor de apk van belang zijn. Het aanvraagformulier voor een VOG vindt u hier.

De aanvrager dient het volledig ingevulde formulier in bij de gemeente. De gemeente controleert de identiteit, de volledigheid van het formulier en int het tarief (vanaf 1 maart 2016: € 41,35). De aanvrager ontvangt de VOG en stuurt het origineel op naar IBKI samen met een kopie van het vereiste diploma. IBKI controleert de documenten en meldt – als alles in orde is – aan de aanvrager dat hij zich online kan inschrijven voor het examen apk-keurmeester.

De VOG mag niet ouder zijn dat 6 maanden. Voor een eventueel herexamen na die termijn, dient de kandidaat een nieuwe VOG te overleggen. Het advies aan kandidaten en opleiders is om de VOG aan te vragen vóór de opleiding start, zodat de kandidaat zeker weet dat hij kan deelnemen aan het examen. De maatregel geldt voorlopig alleen voor nieuwe apk-keurmeesters, voor de bestaande keurmeesters blijft vooralsnog alles bij het oude.

Algemene informatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie en veelgestelde vragen over de VOG staan hier.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring