Let op: scherp zijn op bovenhoofdse schades loont!

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

Wees alert bij bovenhoofdse schades bij bijvoorbeeld bestelauto’s en vrachtauto’s. Loop de auto bij zowel afgifte als bij inname hoe dan ook altijd nauwgezet na met de klant om vervelende verrassingen te voorkomen.

Bovenhoofdse schades zitten op een zekere hoogte vanaf straatniveau. Gebruik dus desnoods een verhoging om ook eventuele bovenhoofdse schades goed in kaart te brengen. Dat adviseert BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven haar leden.

Hoe belangrijk het naleven van deze procedure is, ondervond recent een BOVAG-verhuurbedrijf in het westen des lands. Een klant leverde een voertuig met bovenhoofdse schade in en weigerde vervolgens het eigen risico te betalen, omdat volgens hem niet vaststond dat hij de schade zou hebben veroorzaakt. Het verhuurbedrijf was er zeker van dat de schade bij het meegeven van de auto aan de consument nog niet aanwezig was, maar kreeg geen gehoor bij de kantonrechter.

De rechter heeft bij behandeling van de zaak inzage gekregen in een foto van de schade bij inname van het voertuig na de huurperiode en er zijn ook videobeelden van na de inname. Ook is er een ondertekend schadeformulier bij afgifte van de huurauto opgesteld, waar de schade niet in is opgetekend. Er waren echter geen foto's of camerabeelden gemaakt die aangaven hoe de auto er uit zag, toen de klant die meekreeg.

De rechter oordeelde dat er een reële mogelijkheid bestaat dat de schade al aanwezig was, toen de consument het voertuig meenam. Dat de schade niet op het formulier stond, zou volgens de rechter het gevolg kunnen zijn van slordigheid of onvoldoende inspectie voor de afgifte, juist omdat de schade hoog zat en niet erg in het oog liep. Ook werd er op gewezen dat er geen beelden waren gemaakt van de auto op het moment van de afgifte.

“BOVAG snapt heel goed dat dit voor verhuurders als heel onredelijk ervaren kan worden”, zegt branchemanager Anton Pluim. “De wereld zit helaas zo in elkaar dat, als niet onomstotelijk vaststaat dat de schade nog niet aanwezig was bij afgifte, de consument dan door de rechter in bescherming wordt genomen. Wilt u zeker zijn van uw zaak? Wie stelt, bewijst. Maak ook een foto van de auto bij elke afgifte voordat de huurperiode begint en inspecteer dan ook te allen tijde samen met de klant vanaf een verhoogde positie de bovenzijde van het voertuig.”

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring