Cao Tank en Was: tekst bekend en voor akkoord naar besturen

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

BOVAG en Beta hebben overeenstemming bereikt met de vakbonden over de definitieve tekst van het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Tankstations en Wasbedrijven. Het resultaat wordt met een positief advies voorgelegd aan de besturen en uiteindelijk wordt het Verenigingsbestuur gevraagd hun akkoord te geven.

“Met onder andere een looptijd van 26 maanden, een stijging van de lonen onder het landelijk gemiddelde en een eenvoudiger te lezen boekje, is dit een mooi resultaat”, vertelt Gerlof van Dijk, manager werkgeverszaken van BOVAG en mede betrokken bij de totstandkoming van dit onderhandelingsresultaat.

Resultaat
Behalve de drie genoemde punten zijn er meer mooie onderhandelingsresultaten. BOVAG zet ze voor u op een rijtje.
  1. In afwijking van de wet, kunnen werkgevers een proeftijd van 2 maanden afspreken bij een contract van 6 maanden of langer. De wet schrijft maximaal 1 maand voor.
  2. De pilot camera-afsluiting wordt als een vast gegeven in de cao opgenomen. Daarmee kan na 21.00 uur door één medewerker worden afgesloten samen met een intelligent camerasysteem.
  3. Het loonniveau van een medewerker vanuit de participatiewet eindigt op 110% van het minimumloon. Dit ligt lager dan wat veel cao’s afspreken (120%).
  4. Het loon stijgt minder dan het landelijk gemiddelde. Het landelijk 12-maandsgemiddelde over heel  2015 was 1,5%. Het gemiddelde dat nu afgesproken is ligt op 1,38%. Ter vergelijking: de nieuwe cao’s in de metaal hebben een 12-maandsgemiddelde van 1,87% en 1,91%.
  5. Meer maatwerk mogelijk rondom uitbetalen vakantiegeld
Akkoord
Zowel de bonden als BOVAG als Beta gaan nu terug naar de achterban om het onderhandelingsresultaat voor te leggen en om akkoord te vragen. BOVAG doet dat bij de besturen van BOVAG Tankstations en BOVAG Autowasbedrijven. Daarna geeft het BOVAG Verenigingsbestuur een definitief akkoord.

Wilt u de gehele tekst van het onderhandelingsresultaat nalezen? Dat kan via de link onderaan dit nieuwsbericht.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring