Zes nieuwe veelgestelde vragen over het principeakkoord cao

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

Wat verandert er op het gebied van dagvensters? Gelden loonafspraken ook voor verkopers en oproepkrachten? BOVAG geeft antwoord op zes nieuwe vragen over het principeakkoord cao.

1) Waarom is een cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf belangrijk?
Het doel van een cao is om belangrijke arbeidsvoorwaarden collectief uit te onderhandelen en daar in de individuele arbeidsovereenkomsten naar te kunnen verwijzen. Het hebben van een cao levert zowel voor de werkgever als de werknemer dus voordelen op:

 • Voorkomen wordt dat individuele werkgevers en werknemers afspraken moeten maken over alle denkbare individuele arbeidsvoorwaarden. Of dat werkgevers los van elkaar moeten gaan nadenken over bijvoorbeeld een passende loonontwikkeling.
 • Een cao werkt automatisch door in de individuele arbeidsovereenkomst en bindt daarmee de werknemers aan de afspraken. Alternatieven voor een cao als bijvoorbeeld een personeelsreglement, doen dat niet. Elke individuele medewerker moet dan tekenen.
 • Met een cao kan van de wet worden afgeweken op bepaalde onderdelen. Zo is nu weer een proeftijd van 2 maanden afgesproken in afwijking van de wet. Ook kunnen straks afwijkende afspraken worden gemaakt naar aanleiding van de studie over seizoensarbeid. Zonder cao kan dat niet.
 • De cao wordt Algemeen Verbindend Verklaard (AVV). Een onderneming die geen lid is van de BOVAG maar waar de bedrijfsactiviteiten wel vallen onder de werking van de cao, zal deze cao dan moeten toepassen op zijn werknemers. Op deze wijze wordt ongelijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden tegengegaan.
 • Een cao geeft duidelijkheid, arbeidsrust en inzicht in de kosten ontwikkeling voor een langere periode. Werkgevers en werknemers weten zo waar zij aan toe zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van de VPL premie.
 • Een cao geeft door haar collectiviteit de mogelijkheid tot bredere afspraken voor alle werknemers en werkgevers op het vlak van bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden en loopbaanontwikkeling. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de branche RIE, arbocatalogus en de loopbaancoach.

2) Gelden de loonafspraken en eenmalige uitkeringen ook voor oproepkrachten?
Ja, de loonafspraken en eenmalige uitkeringen gelden ook voor oproepkrachten. In de zin van de cao is een oproepkracht namelijk ook een werknemer.

3) Gelden de loonafspraken en eenmalige uitkeringen ook voor verkopers?
Ja, de cao-afspraken over salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen gelden ook voor verkopers. In de cao is afgesproken dat u alle salarisverhogingen minimaal over het basissalaris van de verkoper moet berekenen (zie artikel 5 lid 1 in combinatie met artikel 54 lid 2 cao MvT). Dit basissalaris moet minstens gelijk zijn aan het wettelijk minimumloon. In artikel 5 cao is wel opgenomen dat veel arbeidsvoorwaarden in de cao niet van toepassing zijn op verkopers, dat gaat dan bijvoorbeeld om arbeidstijden en de salarisschalen.

4) Welke veranderingen zijn er op het gebied van de dagvensters?
Voor alle deelsectoren geldt dat het systeem eenvoudiger wordt met ingang van 1 januari 2017. Er komen drie vastomlijnde dagvensters. De mogelijkheid om het dagvenster een uur te verplaatsen komt daarmee te vervallen. De cao wijzigt niet op het vlak van de 'verschoven uren' van artikel 24 lid 6 blijft bestaan: uren die een werknemer buiten zijn dienstrooster werkt en compenseert binnen 13 weken. Per deelsector gaat het volgende gelden:

Voor auto, fiets, caravan/camper, aanhang, gemotoriseerde tweewielers:

 • Eén dagvenster van 7 uur tot 20 uur = 13 uur vrij van toeslag (nu 12 uur)
 • Tussen 20.00 uur en 24.00 uur 30% toeslag
 • Tussen 00.00 uur en 07.00 uur blijft de toeslag 50%

Voor bedrijfsauto’s:

 • Dagvenster van 6.00 uur tot 18.30 uur = 12,5 uur vrij van toeslag (nu 12 uur)
 • Tussen 18.30 uur en 21.00 uur blijft de toeslag 20%
 • Tussen 21.00 uur en 24.00 uur blijft de toeslag 30%
 • Tussen 00.00 uur en 06.00 uur blijft de toeslag 50%
 • Medewerkers die vallen onder artikel 63 van de cao

Autowas/tank/rijwielstalling en verhuur/deelauto houden de bestaande regeling in artikel 28 cao.

5) Wat gaat er veranderen ten aanzien van het werken op zaterdag?
De regels voor tweewieler- en caravanbedrijven blijven hetzelfde (artikel 25 lid 8). Met ingang van 1 januari 2017 wordt voor de auto- en truckbedrijven (artikel 29) het maximum aantal te werken uren op zaterdag verruimd van 6 uur naar 8 uur, tegen de bestaande toeslag van 33%. Daarnaast mag de werknemer aangeven welke doordeweekse dag in dezelfde of de week erop hij niet wenst te werken.

6) Wat houden de afspraken over de vierdaagse werkweek in?
De werknemer kan de werkgever verzoeken de werkweek aan te passen naar vier dagen met behoud van het voltijds dienstverband met gebruikmaking van zijn vrijetijdsrechten (ADV, vakantiedagen, inzetbaarheidsuren, etc.). Er gelden wel enkele belangrijke voorwaarden:

 • Het vrijetijdsaldo van de werknemer moet toereikend zijn;
 • De werkweek mag maximaal 4 dagen van 8 uur gaan omvatten;
 • De inzet van vrijetijdsrechten mag er niet toe leiden dat de werknemer minder dan twee losse of aaneengesloten weken per jaar vakantie kan opnemen.

In de praktijk zullen vooral oudere werknemers voor deze regeling in aanmerking komen. Op deze manier kunnen uitval van de medewerker (met het oog op duurzame inzetbaarheid) en het ontstaan van verlofstuwmeren worden voorkomen. Het uitgangspunt wordt dat een werkgever het verzoek om aanpassing van zijn werknemer toewijst, tenzij het bedrijfsbelang zich hiertegen verzet. De werkgever moet dit dan binnen 4 weken schriftelijk aan de werknemer kenbaar maken.

Lees hier nog meer veelgestelde vragen over het principeakkoord >>

Informatiebijeenkomst

Wilt u meer weten over hoe het principeakkoord tot stand is gekomen? Of wat dit voor u en uw medewerkers betekent? Kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten.

> Klik hier voor meer informatie

 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring