Veelgestelde vraag: wanneer vervallen vakantiedagen?

Laatste update 14 augustus 2017 Leestijd: 2 min

Wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2015 hebben opgebouwd en die ze niet hebben gebruikt vervallen op 1 juli 2016.

Iedere fulltime werknemer heeft op grond van de wet recht op 20 vakantiedagen per jaar, dat zijn de ‘wettelijke vakantiedagen’. Deze wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Als uw werknemer (een gedeelte van) de in 2015 opgebouwde wettelijke vakantiedagen niet heeft opgenomen, dan vervallen deze per 1 juli 2016.

Ziek

Wettelijke vakantiedagen vervallen niet als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om die dagen op te nemen. Zieke werknemers worden in normale omstandigheden gewoon in staat geacht om vakantiedagen op te nemen, tenzij ze bijvoorbeeld aan een ziekenhuisbed gekluisterd zijn.

Opnemen

Het vervallen van de wettelijke vakantiedagen uit 2015 betekent dat die dagen worden geschrapt van het vakantiedagensaldo van de werknemer; ze hoeven dus niet te worden uitbetaald. Als goede werkgever kunt u uw werknemers er nu al op wijzen dat niet opgenomen vakantiedagen uit 2015 per 1 juli vervallen. Dan hebben ze nog de mogelijkheid om de dagen voor die tijd op te nemen.

Bovenwettelijk

Vakantiedagen die boven het wettelijke minimum aan werknemers worden toegekend, worden ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ genoemd. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Onder de cao MvT gaat het bij fulltime werknemers om 4 bovenwettelijke vakantiedagen per jaar (de cao kent werknemers jaarlijks 24 vakantiedagen toe). Onder de cao Tank en Was gaat het jaarlijks om 5 dagen (deze cao kent 25 vakantiedagen per jaar). Ook de extra vakantiedagen (inzetbaarheidsuren) die beide cao’s toekennen aan oudere werknemers zijn aan te merken als bovenwettelijke dagen. Deze verjaren dus pas na 5 jaar.

Afschrijven

Het is belangrijk dat u bij een vakantieaanvraag aantoonbaar in uw administratie altijd de voor de werknemer meest gunstigste dagen afschrijft. Dus altijd de dagen die het eerst voor verval of verjaring in aanmerking komen.

Heeft u nog vragen hierover, neem dan contact op met BOVAG ledenadvies.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring