Terugblik op jaarvergadering BOVAG Revisiebedrijven

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

Op 21 juni vond de jaarvergadering plaats op een bijzondere locatie: het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Heeft u de jaarvergadering gemist? Of wilt u de presentaties nog eens bekijken? Lees de informatie na op deze pagina.

Bestuurszaken
Tijdens de jaarvergadering werd een moment stilgestaan bij het wegvallen van een collega in de branche: Ronald Morien. Verder deed het bestuur een oproep aan leden om zich kandidaat te stellen voor de ledenraad. Alberta Fruchnicht heeft namelijk aangeven zich niet een tweede periode beschikbaar te stellen.

Kennismaking Guido Koenen
Guido Koenen van Bovemij stelde zich voor als nieuwe account-adviseur bij Bovemij. Veel leden zijn verzekerd via Dekavas, dit valt inmiddels onder Bovemij.

MotorCheckUp (Marc Nederveen)
Marc Nederveen liet de resultaten van MotorCheckUp zien. Dit is een gezondheidstest voor viertakt motoren, machines en aggregaten. Daarmee kan de motorvervuiling, de toestand van de motorolie, de aanwezigheid van water of koelwater in de motor  en brandstof in de motorolie worden bepaald. Download zijn presentatie onderaan de pagina.

BOVAG-lobby (Michou Kortrink)
“Dit is het momentum van circulair ondernemen en revisie past daar in. Maar we moeten dit moment wel zelf benutten!”, aldus Michou Kortrink (beleidsadviseur politiek en overheid bij BOVAG. Er wordt in Den Haag veelvuldig gelobbyd voor revisie. Kortrink vertelde dat Den Haag welwillend is richting BOVAG, maar dat dit wel op een goed onderbouwde manier moet worden gedaan. BOVAG maakt met cijfermateriaal inzichtelijk wat de ‘total cost of ownership’ is. Aan leden wordt binnenkort een  oproep gedaan om input te leveren. Houd uw mailbox in de gaten. Download de presentatie onderaan de pagina.

Circulair ondernemen (Jeroen Put)
Tijdens de presentatie van Jeroen Put van Cirkellab werd duidelijk wat je concreet in je eigen omgeving met circulair ondernemen kunt doen. Het is van belang om koppelingen te zoeken met het lokale bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie naar het filmpje van Cirkellab of naar de interactieve kaart met lopende circulaire trajecten die inzicht geeft in hoe divers het is. Download de presentatie van Jeroen Put onderaan de pagina. Ook de overheid onderneemt actie om de transitie te maken naar een circulaire economie. Ook revisie is daar onderdeel van. Lees het persbericht van de SER.

Samenwerking met VIV (Michel Voorwinde)
Revisie wordt van groot belang in de toepassingen van grotere motoren. Michel Voorwinde, manager VIV, liet zien dat de hermotorisering van scheepsmotoren dermate kostbaar is dat revisie de komende jaren de oplossing is voor het verbeteren van de uitstoot van binnenscheepvaartmotoren. Download de presentatie onderaan de pagina.

Visie op de toekomst van revisie (Ruud Veltenaar)
Als uitsmijter van de dag gaf Ruud Veltenaar, filosoof en frisdenker, een presentatie over zijn visie over de toekomst. Choquerend anders dan we veelal denken. Ook een beetje omdenken? Download zijn presentatie onderaan de pagina.

In gesprek met het bestuur
De leden zijn ook in gesprek gegaan met het bestuur. Leden hadden vooraf vragen ingediend waar het bestuur op kon reageren. Hieronder leest u de vragen en antwoorden:

  1. Wat is de (economische) gezondheid van de branche? De branche laat zich niet lezen. Er is geen cijfermateriaal bekend en er is geen benchmarking. Aan de leden is gevraagd of zij bereid zijn actief input te geven om een benchmark te voeden. Hierop werd positief gereageerd. Het secretariaat onderzoekt hoe deze gegevens op een laagdrempelige manier voor de branche beschikbaar kan worden gesteld.
  2. Revisie en de toekomst: waar zit de innovatie van de sector? Innovaties komen uit de branche zelf. Juist de elektrificering van onder andere het wagenpark zou moeten prikkelen om met innovaties te komen. Tot nog toe hebben we niet echt innovaties waargenomen.
  3. Wat heb ik nou het voorbije jaar gekregen voor mijn lidmaatschapsgeld? Naast alle inspanningen die BOVAG verricht op gebied van cao en lobby. Er is door middel van Europese lobby voorkomen dat er een grote stroom van Turkse ruilmotoren vanuit het buitenland op de Nederlandse markt is gekomen. Daarnaast kunnen leden gebruik maken van inkoopvoordeel via Ledenwinkel en promotie worden er bijeenkomsten georganiseerd voor de leden. Daarnaast biedt BOVAG ondersteuning bij ondernemersvragen en problemen via de Servicedesk. Leden worden uitgenodigd hier meer gebruik van te maken.
  4. Hoe ziet de praktische samenwerking met VIV eruit? De VIV is in het BOVAGhuis getrokken; hierdoor heeft VIV een huisvestigingsprobleem kunnen voorkomen. De komende maanden zijn er afspraken met de wederzijdse besturen om te kijken welke dossiers samen opgepakt kunnen worden en waar we elkaar kunnen versterken.                          
  5. De lidmaatschapseisen: hoe staat het ermee? Op dit moment is men bij BOVAG bezig met het opzetten van een zelfevaluatietool die helpt om de lidmaatschapseisen te controleren. Die controle is in het verleden verwaterd en gaf aanleiding om het proces te professionaliseren.                           
  6. Wat kan worden gedaan aan de kwaliteit onderdelenvoorziening en levering van motoronderdelen? Leden ervaren dat de kwaliteit van onderdelen niet altijd goed is. Dit geldt ook voor de leveringstermijnen van onderdelen. Leden kunnen overstappen naar andere leveranciers.      
  7. Kan revisie(productie) van componenten meer onder de aandacht gebracht worden bij de doelgroep(en)? Revisie wordt binnen BOVAG onder de aandacht gebracht bij de afdelingen waar het van toepassing is. Daarnaast wordt via advertorials duidelijk gemaakt wat revisie is en waar je het kunt inzetten.

Napraten? Ga naar BOVAGhuis >>

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring