Meldregeling verplicht voor bedrijven met meer dan 50 werknemers

Laatste update 14 augustus 2017 Leestijd: 1 min

De wet Huis voor klokkenluiders die 1 juli 2016 ingaat, vereist dat bedrijven die meer dan 50 medewerkers in dienst hebben, verplicht een interne meldregeling voor maatschappelijke misstanden moeten instellen.

Deze meldregeling houdt in dat medewerkers eerst de interne regeling volgen als ze een maatschappelijke misstand vermoeden alvorens ze een melding doen bij het Huis voor klokkenluiders.

Het Huis voor klokkenluiders onderzoekt de misstanden die gemeld zijn en geeft op verzoek advies om problemen op de lossen.  Voorbeelden van maatschappelijke misstanden zijn schade of gevaar voor personen, milieudelicten, fraude, ernstig mismanagement, structurele intimidatie of discriminatie. De misstanden gaan altijd over meer dan één of enkele personen en hebben een structureel karakter. Een persoonlijk arbeidsconflict is geen maatschappelijke misstand.

Meer informatie over het instellen van een interne meldregeling en een voorbeeld van een regeling is te vinden op de website van het adviespunt klokkenluiders.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring