De zes meest gestelde vragen over het principeakkoord cao

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

Hoe zit het met de VPL-premieverdeling nu er een principeakkoord is? En hoe verhouden de kosten zich tot bijvoorbeeld de cao kleinmetaal? BOVAG geeft antwoord op deze en andere vragen.

1) Hoe verhouden de kosten van het principe akkoord zich tot andere cao’s?

Het principeakkoord kent over de periode van 48 maanden 4,5% aan structurele stijgingen van het salaris. Daarnaast zijn de kosten van de zogenoemde VPL-premie onderdeel geworden van de loonparagraaf wat ongeveer 1,5% loonkostenverhoging met zich meebrengt. Daarmee kost de cao op jaarbasis 1,5% en dat is markconform in Nederland. Gegeven is namelijk dat een cao in Nederland 1,5% aan loon kost per jaar. Daar zijn objectieve cijfers van AWVN van.
 
Cao Loonkostenstijging per jaar
Cao Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven 1,50%
Cao Metaal & Techniek 1,87%
Metalektro 1,91%
Cao zwembaden 1,50%
Cao catering  1,66%
Cao open teelten 1,57%
Cao supermarkten (kleine en franchisers) 1,25%
Cao doe-het-zelfbranche 2,25%


2) Ik heb de door BOVAG geadviseerde VPL premieverdeling en een reservering aangehouden. Wat moet ik hier nu mee doen?

In het principeakkoord is de door BOVAG geadviseerde VPL premieverdeling opgenomen. Voor de jaren 2014 t/m 2016. Als u die gevolgd heeft, hoeft u niets te doen. De reservering moet u nog even aanhouden. Zodra de cao-afspraken definitief zijn geworden – na de zomer - informeert BOVAG u nader over de reservering.
 

3) Wat is een principeakkoord?

BOVAG en vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben op 20 juni 2016 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (verder cao MvT). In dit principeakkoord zijn de afspraken vastgelegd die BOVAG en de bonden samen hebben gemaakt. Het akkoord is echter nog niet definitief. BOVAG legt het akkoord voor aan het Verenigingsbestuur. Bonden leggen het voor aan hun leden, waarbij leden kunnen stemmen tot eind augustus. Pas dan wordt duidelijk of het akkoord definitief wordt.
 

4) Wanneer wordt de cao definitief?

Als er een definitief akkoord is eind augustus en de nieuwe teksten van de cao zijn klaar, wordt  de cao aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Pas op het moment dat het ministerie een zogenaamde  kennisgeving van ontvangst heeft verstuurd, is de cao officieel tot stand gekomen. Vermoedelijk vindt dit plaats in de loop van september.
 

5) Wanneer kan ik gebruik gaan maken van de nieuwe afspraken over de proeftijd?

In de wet is bepaald dat bij cao kan worden afgesproken dat bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer een proeftijd van twee maanden kan worden overeengekomen. In het principeakkoord is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. U kunt echter pas een proeftijd van twee maanden gaan hanteren op het moment dat de cao rechtsgeldig tot stand is gekomen. Dus als de kennisgeving van ontvangst binnen is.  Uiteraard brengt BOVAG u hiervan op de hoogte wanneer het zover is.
 

6) Wat is de looptijd van de cao en waarom met terugwerkende kracht?

In het principeakkoord is afgesproken dat de nieuwe cao MvT in werking treedt per 1 november 2014. De cao treedt dus in werking met terugwerkende kracht. De vorige cao MvT is namelijk afgelopen op 31 oktober 2014. De reden om de cao met terugwerkende kracht te laten ingaan is dat partijen afspraken hebben gemaakt over de pensioenpremie over de voorgaande periode en dat het bij cao’s van deze grote omvang door vakbonden niet geaccepteerd wordt om een cao-loze periode in stand te laten. De nieuwe cao loopt tot en met 31 oktober 2018. Er is dus een totale looptijd van 48 maanden.

Informatiebijeenkomst

Wilt u meer weten over hoe het principeakkoord tot stand is gekomen? Of wat dit voor u en uw medewerkers betekent? Kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten.

> Klik hier voor meer informatie

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring