Cao-bijeenkomsten gemist? Lees bij in tien minuten

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

Heeft u de voorlichtingsbijeenkomsten met toelichting op het akkoord gemist of wilt u de informatie nog eens nalezen? Dat kan: onderaan dit bericht vindt u de presentatie die toelichting geeft op een deel van de cao-afspraken uit het principeakkoord.

BOVAG en vakbonden FNV, CNV en De Unie bereikten 20 juni jl. een principeakkoord over een nieuwe cao voor de bedrijfstak MvT. Deze wordt door de vakbonden nu voorgelegd aan hun achterban. BOVAG legt het principeakkoord formeel voor aan het verenigingsbestuur. De verwachting is dat alle partijen eind augustus duidelijkheid kunnen geven over of het akkoord definitief wordt.
 
Teksten en loonschalen
Vakbonden en BOVAG zijn – onder voorbehoud van definitieve goedkeuring – al wel begonnen met het aanpassen van de nieuwe teksten van de cao. De verwachting is dat deze in de loop van september bekend worden. De salarisschalen voor september 2016 worden voor eind augustus gemaakt en afgestemd tussen de cao-partijen. BOVAG informeert u zodra de loonschalen van september bekend zijn.
 
Proeftijd
In het principeakkoord is afgesproken dat bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer een proeftijd van twee maanden kan worden overeengekomen. U kunt echter pas een proeftijd van twee maanden hanteren op het moment dat de cao is aangemeld bij het ministerie van SZW. Dat wordt rond september. Uiteraard brengt BOVAG u hiervan op de hoogte wanneer het zover is.
 
Voor meer informatie en de veelgestelde vragen over het principeakkoord cao MvT kunt u terecht op het ledenportaal in het dossier cao MvT onderhandelingen. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met BOVAG Ledenadvies: 030-6595 300 of via het ledenportaal.
 
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring