Snorfiets naar de rijbaan is een levensgevaarlijk besluit

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

Gisteren heeft een Kamermeerderheid het voor gemeenten mogelijk gemaakt om snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen. Een maatregel die grote gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid in de binnensteden.

Er volgt binnenkort een praktijkproef in de gemeente Amsterdam waarbij de snorfietsers met 25 km/h tussen het snel rijdende verkeer worden geplaatst en dat kan voor gevaarlijke situaties gaan zorgen. BOVAG is fel tegen deze verplaatsing.

De motie van het CDA waarin het de regering verzoekt eerst een onderzoek uit te voeren naar de veiligheidsrisico’s voor de verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan, is gisteren verworpen. Alleen de VVD, PVV en het CDA stemden voor. De minister gaat nu een wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) voorstellen om de verplaatsing van de snorfiets met helmplicht schriftelijk vast te leggen. BOVAG is niet gerust op deze wijziging en praktijkproef in de gemeente Amsterdam en vreest voor levensgevaarlijke verkeerssituaties.

Tot het laatste moment heeft BOVAG samen met de RAI Vereniging en de ANWB getracht de politieke besluitvorming te beïnvloeden door voor de consequenties van deze wijziging te waarschuwen. Dat er nu een praktijkproef gaat volgen ziet BOVAG dan ook met grote zorg tegemoet.  Verkeersveiligheid en de bewegingsvrijheid van de consument staan bij BOVAG hoog in het vaandel en dat wringt met de verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan. Er wordt een verkeersveiligheidsprobleem gecreëerd door snorfietsrijders met een aanzienlijk lagere snelheid tussen het zwaar verkeer op de rijbaan te laten rijden. Daar doet een helmplicht niets aan af. Het dragen van een helm gaat een ongeval niet voorkomen. En ook zal het snelheidsverschil irritatie opwekken bij andere weggebruikers.

Als de RVV-wijziging is vastgesteld, is het vervolgens aan de gemeente als wegbeheerder om deze maatregel goed te onderbouwen in een verkeersbesluit en op een voor weggebruikers veilige en duidelijke wijze in te voeren. De doorlooptijd voor de voorbereiding en uitvoering van een grootschalige en zorgvuldige verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan in Amsterdam is minimaal twee jaar, maar kan ook langer duren afhankelijk van de invulling waarvoor gekozen wordt. Deze periode is nodig voor de gemeentelijke plan- en besluitvorming over deze maatregel (bijvoorbeeld de keuze van de wegen en/of gebieden waar de maatregel geldt), de verkeersbesluitprocedure en het voorbereiden en uitvoeren van onder meer de communicatie (aan snorfietsers en andere weggebruikers), de handhaving en eventuele kleine fysieke aanpassingen aan de infrastructuur (bijvoorbeeld op locaties waar de snorfiets van het fietspad naar de rijbaan gaat of visa versa).

BOVAG laat het hier niet bij zitten. Wanneer de praktijkproef van start gaat, gaat BOVAG deze nauwgezet monitoren. Daarnaast  blijft BOVAG inzetten op inspraak bij de maatregelen van de gemeente Amsterdam.
 
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring