Hiermee gaat BOVAG aan de slag in Den Haag

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

Een gelijk speelveld voor ondernemers. Geen lastenverzwaringen. Houd de snorfiets in leven en op het fietspad! BOVAG maakt zich ook in 2016 hard voor de zaak.

Wij gaan over verschillende onderwerpen en dossiers  in gesprek met politici in Den Haag en Brussel, uiteraard op basis van goed onderbouwde argumenten en feiten. Hieronder de lobbydossier top 10. Met commentaar van BOVAG’s politiek specialist en lobbyist Rogier Kuin.

Dossier toekomst brom- en snorfiets
Inzet: behoud van de snor- en bromfiets. Kuin: “We willen al die aandacht voor de brom- en snorfiets, en dat was in 2015 lang niet altijd positief, ombuigen naar iets goeds. Geen ad hoc beleid dus van onze overheden, maar een visie waarbij geen enkel voertuig wordt uitgesloten. De snorfiets mag wat ons betreft nooit het kind van de rekening worden!”

Milieuzones
Inzet: stop de lappendeken. Kuin: “Gemeenten richten te makkelijk naar eigen smaak milieuzones in om hun lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Dat klopt niet, want een milieuzone is een laatste redmiddel als niets anders helpt.  Wij bepleiten juist  verduurzaming door stimuleringsmaatregelen. En als milieuzones dan toch noodzakelijk zijn, dan op basis van landelijke regels en normen. Nu dreigt er onduidelijkheid en willekeur.”

Green Deals
Inzet: zorgen dat de Green Deals daadwerkelijk resultaten opleveren. Kuin: “Wij zetten ons er voor in dat Green Deals inderdaad de innovaties en slimme mobiliteit gaan opleveren, zoals die bij de totstandkoming van de deals zijn afgesproken.”

Autobrief 2.0
Inzet: stop de marktverstoring. Kuin: “BOVAG ziet er nauwgezet op toe dat de autobelastingen per 2017 één op één overeenkomen met de punten die in Autobrief 2.0 staan vermeld. Geen nieuwe lastenverzwaringen dus en het terugdringen van markverstoring. De politiek geeft er dit jaar een klap op en dat moet ook, want het nieuwe beleid wordt vanaf 2017 van kracht.”

Betalen per kilometer
Inzet: op de politieke agenda in 2017. Kuin: “In 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Wij willen  kilometerbeprijzing terug brengen in het politieke debat. Omdat betalen naar gebruik in onze overtuiging het eerlijkste is en een effectief middel om de groeiende files te bestrijden. Daaraan gekoppeld uiteraard de afbouw van de huidige vaste belastingen.”

Budget infrastructuur
Inzet: budget minstens overeind houden. Kuin: “We maken ons sterk voor het oplossen van knelpunten en voor nieuwe wegen en fietspaden, ook als kilometerbeprijzing van de grond zou komen. Omdat beprijzen alleen niet voldoende is. Er moet ook geïnvesteerd worden in nieuwe infrastructuur om Nederland mobiel  te houden.”

Speed e-bike helm
Inzet: normen voor geschikte helm. Kuin: “Per 2017 is de speed e-bike formeel een bromfiets. Wij willen dat er een goede norm komt voor een gebruiksvriendelijkere en toch veilige helm, passend bij deze ultrarappe e-bike, die een belangrijke bijdrage kan leveren aan een betere bereikbaarheid van de stad, schonere lucht en minder files.”

Omgevingswet
Inzet: milieuwetgeving werkbaar houden. Kuin: “De overheid heeft met de Omgevingswet de ambitie om vanaf 2018 alle regels eenvoudiger en beter te maken. Dat valt te prijzen, maar wij  houden scherp in de gaten of dat ook écht gaat gebeuren. En omdat de voorbereidingen voor deze monsterwet al in volle gang zijn, zitten wij ook in 2016 daar aan tafel waar het spel gespeeld wordt.”

Administratieve lasten
Inzet: verminderen! Kuin: “Administratieve lasten zijn een permanente plaag voor ieder lid van BOVAG. In 2016 gaan we onze leden daarom kennis laten maken met het Ondernemingsdossier. Dat is een digitale tool om al je wettelijk verplichte documenten in de cloud te zetten, zodat milieucontroleurs op afstand hun controles kunnen uitvoeren. Dat scheelt ondernemers tijd, geld en ergernis.”

Duurzame karakter van revisie
Inzet: Revisiebedrijven op lijst inkoopvoordelen bij aanbestedingen. Kuin:We zitten in een transitie naar circulaire economie die impact heeft op milieu en grondstoffengebruik. Dat betekent meer hergebruik van producten. De koppeling naar revisie is hierdoor snel gemaakt. We gaan de activiteiten van revisiebedrijven op het gebied van MVO en duurzaamheid zichtbaar maken voor klant, omgeving en overheid.”

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring