PGS 28: welke knelpunten ervaart u?

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

De veiligheidsregels voor tankstations worden de komende periode grondig herzien. BOVAG zit in de herzieningscommissie en is op zoek naar tips en aandachtspunten. Laat uw stem horen!

Herziening PGS 28
Een noodstop op het voorterrein, geen vastzetklemmetjes aan de vulpistolen, aanrijdbeveiliging van de pompeilanden. Het zijn allemaal voorbeelden van technische veiligheidsmaatregelen op tankstations, die in de PGS 28 staan. Wat het Groene Boekje voor een leraar Nederlands is, is PGS 28 voor de tankstationondernemer. Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen deel 28 bevat namelijk alle technische randvoorwaarden waar tankstations aan moeten voldoen om de verkoop van brandstoffen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Die regels kunnen de aankomende periode best eens veranderen, denkt milieuspecialist Jan Bessembinders van BOVAG. Oorzaak is de komst van de Omgevingswet in 2018: "De Omgevingswet vat niet alleen veel losse wetten samen, maar zal ook een vereenvoudiging van de regels met zich meebrengen. Dat betekent dat de PGS-reeks ook volledig opnieuw moet worden herzien om deze Omgevingswet-proof te maken. Het loont nu dus de moeite om aan te geven of sommige regels slimmer kunnen worden opgesteld of misschien zelfs geschrapt, omdat ze onnodig duur of zinloos zijn. Laat BOVAG dit weten, zodat wij dit in de herzieningscommissie kunnen aankaarten."

Minder star
Bessembinders roept leden dan ook op om gebruik te maken van het moment en om knelpunten in de PGS 28 aan te dragen. "De Omgevingswet moet een pragmatischere kijk op risico's met zich meebrengen. Minder star en onnodige maatregelen kunnen geschrapt. Vanuit die geest kijken we ook opnieuw naar de voorschriften in de PGS 28. Dit is dus hét moment om je stem te laten horen." U kunt uw knelpunten en tips uiterlijk maandag 15 februari mailen naar Jan Bessembinders. Meedenken wordt bijzonder op prijs gesteld. Ook kunnen leden desgewenst de vergaderstukken en verslagen ontvangen. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring