Cao-loze periode: hoe zit het met arbeidsvoorwaarden?

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

Er is al een poos geen cao Motorvoertuigen en Tweewielers meer en er is nog geen nieuwe cao afgesloten. Hoe zit het nu met arbeidsvoorwaarden in deze sinds 1 november 2014 cao-loze periode? BOVAG zet voor u de belangrijkste informatie op een rij.

Voor werknemers die in dienst waren op het moment dat de cao afliep blijven alle cao afspraken in principe gewoon gelden. Bijvoorbeeld het aantal vakantiedagen, de loondoorbetaling bij ziekte en de inzetbaarheidsuren. Dit wordt ook wel ‘nawerking’ van de cao genoemd. De afspraken in de cao zijn in dat geval onderdeel geworden van de arbeidsovereenkomst met de werknemer. Wel kunt u in een cao-loze periode met werknemers eventueel afwijkende arbeidsvoorwaarden afspreken.

Een eventuele nieuwe cao kan tot gevolg hebben dat de afspraken die u met een werknemer heeft gemaakt tijdens die cao-loze periode, ongeldig zijn. Bijvoorbeeld omdat ze voor de werknemer ongunstiger zijn dan de voorwaarden die in die nieuwe cao-regeling beschreven staan. Dat komt doordat een nieuwe cao in de praktijk meestal met terugwerkende kracht wordt gesloten.
 
Salarisverhogingen
Omdat er nog geen nieuwe cao is afgesloten, is er ook geen sprake van collectieve salarisverhogingen. Wees echter voorzichtig bij het geven van vrijwillige salarisverhogingen. Het staat u vrij om dit te doen, maar dit kan niet zomaar worden verrekend met verplichte loonstijgingen die u op grond van een eventuele nieuwe cao moet doorvoeren. Zie ook ons eerdere bericht hierover.

Loonstijgingen op grond van leeftijd of functiejaren in de cao-salaristabel moeten wel toegekend worden. Dit is namelijk een arbeidsvoorwaarde die nawerkt.

Nieuwe medewerker aannemen
BOVAG adviseert om ook bij het aannemen van nieuwe medewerkers de (verlopen) cao te blijven toepassen. Zo zorgt u dat voor alle medewerkers in het bedrijf dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden. Ook levert dit geen problemen op als een eventuele nieuwe cao weer met terugwerkende kracht van toepassing wordt verklaard.

Let wel op als u een nieuwe medewerker aan gaat nemen. U kunt namelijk geen gebruik meer maken van de cao-regelingen over de proeftijd en de ketenregeling. Hiervoor geldt hoe dan ook de wet.

Proeftijd
- Contract 6 maanden of korter? Geen proeftijd toegestaan.
- Contract langer dan 6 maanden? Proeftijd maximaal 1 maand.
- Contract 2 jaar of langer of voor onbepaalde tijd? Proeftijd maximaal 2 maanden.

Ketenregeling tijdelijke contracten
Maximaal 3 contracten binnen 24 maanden. Daarna heeft de werknemer recht op een contract voor onbepaalde tijd. Dit geldt voor alle contracten die u aangaat, dus ook bij het verlengen van een contract met een werknemer die nog tijdens de looptijd van de cao in dienst is gekomen.

Tip: als u een werknemer maximaal 23 maanden in dienst neemt, dan hoeft u geen transitievergoeding te betalen als u besluit om geen vast contract aan te bieden.
Het is dus helemaal niet meer mogelijk om gebruik te maken van de cao ketenregeling (maximaal 4 contracten in 36 maanden).

Nieuwe cao
Er is op dit moment nog niet te zeggen wanneer een eventuele nieuw cao afgesloten zal kunnen worden. De formele gesprekken met de vakbonden liggen op dit moment stil. Deze zullen naar verwachting na de uitspraak over de pensioenpremieverdeling worden hervat.

Vragen?
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met BOVAG ledenadvies.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring