Stichting Accijnsclaim Pomphouders start bodemprocedure tegen Staat

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

De Staat der Nederlanden is gedagvaard door de Stichting Accijnsclaim Pomphouders (SAP), waarin brancheorganisaties BETA, BOVAG en Stichting De Grens Bereikt zijn verenigd. Namens pomphouders wordt geƫist dat de accijnsverhoging op diesel en LPG van 1 januari 2014 onrechtmatig wordt verklaard.

De maatregel moet dan ongedaan worden gemaakt of er moet een regeling komen om de negatieve gevolgen te compenseren.
 
Als gevolg van het regeerakkoord tussen PvdA en VVD in het najaar van 2012 werden de accijnzen op diesel en LPG per 1 januari 2014 met respectievelijk 3 en 7 cent per liter verhoogd. Deze verhoging was nog exclusief BTW en exclusief automatische jaarlijkse indexatie. Door de accijnsverhoging werden de LPG en de diesel duurder dan in buurlanden. SAP heeft afgelopen jaar nauwkeurig de effecten van deze accijnsverhoging in kaart gebracht en daaruit blijkt dat pomphouders in de grensstreek sinds de accijnsverhoging tientallen procenten minder brandstof verkopen. De accijnsverhoging heeft dus geleid tot grote weglekeffecten.
 
246 miljoen euro weggelekt
Conform de begroting van de Staat had in 2014 de indexatie en de autonome accijnsverhoging 280 miljoen euro extra op moeten leveren. Uit onderzoek van bureau Panteia in opdracht van SAP blijkt echter dat er ter waarde van 17 miljoen euro vraaguitval is ontstaan en ter waarde van 246 miljoen euro een weglekeffect naar buurlanden. Onder aan de streep werd er in 2014 -rekening houdend met zuinigere voertuigen enerzijds, meer wegverkeer anderzijds en andere factoren- 102 miljoen euro meer aan diesel- en LPG-accijns opgehaald. Zonder de accijnsverhogingen was dat volgens Panteia 48 miljoen euro geweest. Feitelijk heeft de maatregel de schatkist dus slechts 54 miljoen euro extra opgeleverd en niet de beoogde 280 miljoen.
 
Bijna 700 banen verloren
Tegenover die relatief kleine meeropbrengst staat het verlies van 677 banen bij pomphouders in de grensstreek en tenminste 12 (bekende) faillissementen. Tussen 1 juli 2013 en 31 december 2015 is 18 procent van de arbeidsplaatsen bij grenspompen verloren gegaan, terwijl de afname bij tankstations in de rest van Nederland 3 procent bedroeg. Twee derde van het totale banenverlies bij Nederlandse tankstations in die periode komt voor rekening van de grensstreek. Daarnaast heeft het weglekeffect gezorgd voor een inkomstenderving van op z’n minst 17 miljoen euro aan BTW en een negatief effect van minimaal 75 miljoen euro op bestedingen in de Nederlandse detailhandel. Consumenten gaan immers niet alleen de grens over voor een tankbeurt, maar doen daar dan tevens andere boodschappen en slaan er goedkopere tabak en alcohol in. De gevolgen voor de middenstand in het algemeen en voor grenspomphouders in het bijzonder zijn volgens SAP buitenproportioneel en de maatregel heeft fors minder opgeleverd voor de schatkist dan beoogd.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring