Nieuwe regels RDW-toezicht bekend

Laatste update 19 juli 2017 Leestijd: 0 min

De nieuwe Toezicht Beleid Brief (TBB) van de RDW is af. De regels die hierin staan gaan vanaf 1 april 2016 in. Alle erkenninghouders ontvangen van de RDW een begeleidende brief over de nieuwe TBB.

De TBB zelf staat op de site van de RDW. In het boekwerk staan de regels vermeld waaraan erkenninghouders zich moeten houden en welke sanctie volgt op een overtreding. Het is gebruikelijk het nieuwe beleid per 1 januari van een jaar in te laten gaan. Dit jaar is de TBB vier maanden vertraagd, dit omdat de branches waaronder BOVAG wijzigingen hebben bepleit.

Er zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige TBB. Deze veranderingen betreffen voornamelijk de verjaringstermijn, het invoeren van tellerstanden en het uit elkaar trekken van erkenning en bevoegdheden.

Verjaringstermijn
Als de RDW een overtreding constateert blijft deze overtreding staan. Deze wordt opgeteld bij een eventuele andere overtreding. De overtredingen samen zorgen voor de strafmaat. De verjaringstermijn blijft 30 maanden. In eerste instantie wilde de RDW deze verlengen naar 36 maanden zodat in de toekomst de controles ook naar één keer per 36 maanden zou kunnen. Deze verlenging van de verjaringstermijn gaat niet door. 

Invoeren tellerstanden
Bij de eerste en tweede constatering van een onjuiste ingevoerde tellerstand zal er in tegenstelling tot het afgelopen jaar geen formele sanctie worden opgelegd. In deze gevallen volgt een attentiebrief. In de attentiebrief wordt de erkenninghouder erop geattendeerd een fout, vergissing of slordigheid te hebben begaan. De attentiebrief heeft een verjaringstermijn van 30 maanden. Bij de derde constatering binnen 30 maanden volgt een sanctie. Dit zal over het algemeen een waarschuwing zijn. De geconstateerde overtredingen in het kader van tellerstanden tellen alleen voor tellerstanden en tellen niet op bij constatering van andere feiten. BOVAG is blij met deze versoepeling. Het is heel belangrijk juiste tellerstanden door te geven, maar een mens kan zich een keer vergissen. Een vergissing moet niet direct gevolgen kunnen hebben voor de erkenning.

Ontkoppeling erkenningen en bevoegdheden
Als een bedrijfsvoorraad-erkenning wordt ingetrokken vervallen ook de daaronder hangende bevoegdheden zoals ORAD/OREH/TV en VI. Dat wordt als oneerlijk ervaren en BOVAG is daarover in gesprek gegaan omdat de sanctie in dat gebied gevoeld moet worden waar ook de fout is gemaakt. Vanaf nu is het zo dat bij de intrekking van de handelsvoorraad-erkenning de bevoegdheid VI wel in stand blijft. De overige bevoegdheden waaronder TV vervallen helaas nog wel. BOVAG blijft hierover in gesprek met RDW/ministerie.

Meepraten
Met de RDW praat BOVAG dit jaar verder over de erkenningen. Op de agenda staat onder andere de bedrijfsvoorraad-erkenning (de invulling van het begrip “bestemd voor de verkoop”), de verdere ontkoppeling van de erkenningen en bevoegdheden om zo de sanctie daar te brengen waar de fout is gemaakt. Er een klankbordgroep van leden samengesteld die BOVAG voedt in de onderhandelingen met RDW, ministeries en andere belanghebbenden. U bent van harte uitgenodigd ook uw suggesties voor verbetering te melden en mee te praten. U kunt uw suggesties of aanmelding hier doorgeven. Na aanmelding neemt BOVAG contact met u op.


 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring