Let op met gebruik van ketenregeling uit de cao Tank en Was

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 4 min

Tot 1 november 2015 geldt de cao Tankstations en Wasbedrijven. Let goed op als u nu bij het verlengen van een arbeidsovereenkomst nu nog van de ketenregeling uit deze cao gebruik wil maken.

Zorg er in dat geval voor dat u de arbeidsovereenkomst niet langer dan tot 1 november verlengd. Anders zou een werknemer ongewenst voor onbepaalde tijd in dienst kunnen komen.

Overgangsrecht

Dit heeft te maken met het overgangsrecht van de sinds 1 juli 2015 ingevoerde ‘Wet Werk en Zekerheid’. Vanaf 1 juli 2015 is de maximale periode waarvoor u een werknemer een contract voor bepaalde tijd mag aanbieden verkort naar 24 maanden, de zogenaamde ketenbepaling. Voor het overgangsrecht van de ketenbepaling is het van belang of een arbeidsovereenkomst voor of na 1 juli 2015 is verlengd.

Arbeidsovereenkomsten die u vóór 1 juli 2015 heeft verlengd met gebruik van de cao-ketenregeling kunnen op basis van het overgangsrecht niet leiden tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook niet als deze nog doorlopen na het eindigen van de cao TW op 1 november 2015.

Voor arbeidsovereenkomsten die u ná 1 juli 2015 heeft verlengd gelden echter andere regels. De afwijkende cao-ketenregeling kan slechts gebruikt worden tot de einddatum van de cao. Is een arbeidsovereenkomst dus na 1 juli 2015 verlengd door gebruik te maken van de cao ketenregeling, dan is op 1 november 2015 per direct de wettelijke ketenregeling op deze arbeidsovereenkomst van toepassing. Het kan dan dus zo zijn dat een werknemer dan aanspraak kan maken op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Voorbeeld 1: arbeidsovereenkomst verlengd vóór 1 juli 2015

Een werknemer is op 1 mei 2013 in dienst gekomen met een contract voor 6 maanden. Op 1 november 2013 is zijn arbeidsovereenkomst met nogmaals 6 maanden verlengd. Daarna heeft de werknemer een jaarcontract gekregen tot 1 mei 2015. Het contract met de werknemer mocht op 1 mei 2015 nog voor een derde keer verlengd worden voor  maximaal 1 jaar, dus tot 1 mei 2016. Dit zal niet leiden tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst is immers nog voor 1 juli 2015 (de inwerkingtreding van het nieuwe recht) afgesloten, waardoor deze onder de ‘oude’ regels valt.

Voorbeeld 2: arbeidsovereenkomst verlengd na 1 juli 2015

Een werknemer is op 1 oktober 2013 in dienst gekomen. Ook deze heeft eerst 2 keer een halfjaarcontract ontvangen. Op 1 oktober 2014 is de arbeidsovereenkomst verlengd met een jaar. Bij de volgende verlening, op 1 oktober 2015, is de nieuwe ketenregeling van toepassing. Op grond van het overgangsrecht kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer nog eenmaal verlengd worden, maar echter niet langer dan een maand, tot 1 november 2015. De cao Tank en Was loopt na die datum immers af. Omdat de arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015 is verlengd, is na afloop van de cao direct de wettelijke regeling op de verlengde arbeidsovereenkomst van toepassing. Een verlenging tot 1 december 2015 zou er dus toe leiden dat de werknemer op dat moment 26 maanden in dienst is geweest, en op basis van de wet dus recht heeft op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Meer informatie

Twijfelt u of u een arbeidsovereenkomst nog kan verlengen? Neem dan voor meer informatie contact opnemen met BOVAG Ledenadvies: 030 6595 300.

Deze verandering is het gevolg van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet heeft grote gevolgen voor het arbeidsrecht. Zorg dat u op de hoogte bent van alle veranderingen. BOVAG heeft een praktische brochure opgesteld met alle wijzigingen op een rij. Deze vindt u op het ledenportaal en onderaan dit bericht.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring