Wat als er na 31 oktober geen nieuwe cao Tank en Was is?

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 3 min

BOVAG en Beta onderhandelen sinds september met de vakbonden voor een nieuwe cao voor tankstations en autowasbedrijven. Omdat de huidige cao op 31 oktober afloopt, zijn er een paar zaken waar u als werkgever op moet letten als BOVAG en Beta vóór die tijd geen akkoord bereiken.

Mocht er op 31 oktober 2015 geen cao-akkoord zijn gesloten, dan heeft dit gevolgen voor het aannemen van nieuw personeel of voor het verlengen van tijdelijke contracten bij bestaand personeel. Houd dus nu al rekening met eventuele afwijkingen vanaf 31 oktober 2015:

Situatie 1: Werknemers die in dienst zijn vóór 31 oktober 2015

Voor deze groep werknemers heeft de huidige cao nawerking. Dit betekent dat de gemaakte afspraken uit de huidige cao blijven gelden totdat er een nieuwe cao is afgesloten.

Situatie 2: Werknemers die in dienst komen of van wie het tijdelijke contract wordt verlengd na 31 oktober 2015
  • Proeftijd
Met ingang van 1 november 2015 kunt u met een werknemer alleen een proeftijd aangaan volgens de wettelijke regeling. Dit betekent dat in arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of korter geen proeftijd mag worden opgenomen. In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd langer dan 6 maanden kunt u een proeftijd van maximaal 1 maand overeenkomen.
  • Ketenbepaling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd
Als u contracten voor bepaalde tijd verlengt, moet u vanaf 1 november 2015 de wettelijke regeling toepassen. Dit betekent dat u maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd binnen 24 maanden mag aangaan (= 2 keer verlengen). Om een nieuwe keten van tijdelijke contracten te kunnen starten moet de werknemer langer dan 6 maanden uit dienst zijn geweest. Let op dat deze regels direct gelden voor ieder contract dat u vanaf 1 november 2015 sluit. Dus ook voor arbeidsovereenkomsten die u vanaf die datum verlengt.

Heeft u vragen over de ketenbepaling of over wat u moet doen als de cao Tankstations en Wasbedrijven afloopt? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via leden.bovag.nl/ledenadvies.

De derde onderhandelingsronde voor de nieuwe cao is gepland op 29 oktober aanstaande. Klik hier voor meer informatie over het verloop van de onderhandelingen.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring