VAR-verklaring wordt goedgekeurde Overeenkomst van opdracht

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 4 min

De VAR-verklaring verdwijnt vanaf 2016. Deze wordt hoogstwaarschijnlijk vervangen door een door de Belastingdienst goedgekeurde Overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomst hebben opdrachtgevers nodig om zeker te zijn dat er geen loonheffing inhouden en betaald hoeft te worden bij het inhuren van ZZP’ers.

Geen VAR of BGL maar Modelovereenkomst
Eerder dit jaar was er nog sprake van de Wet BGL (Beschikking Geen Loonheffingen), waarbij de opdrachtnemer in plaats van de VAR deze BGL online zou kunnen aanvragen. Dit wetsvoorstel is echter ingetrokken. De BGL gaat er dus niet komen. In plaats daarvan is de Wet BGL omgezet in de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Deze wet regelt dat voor vrijwaring van loonheffingen gewerkt moet worden met door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst van opdracht. Hoewel dit wetsvoorstel formeel nog door de Eerste Kamer moet worden aangenomen, is het de verwachting dat dit later dit jaar gebeurt en dat per 1 januari 2016 met de modelovereenkomsten gewerkt moet worden.

Inhoud van de Modelovereenkomst
De overeenkomst die door de Belastingdienst getoetst moet worden is de Overeenkomst van opdracht die u met de opdrachtnemer sluit. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van zowel de opdrachtgever en opdrachtnemer. De Belastingdienst toetst of er op basis van de overeenkomst sprake is van een verkapt dienstverband. Daarbij is het vooral belangrijk dat er geen sprake is van een gezagsverhouding zoals tussen een werkgever en een werknemer. De opdrachtnemer moet voldoende vrijheid hebben bij de uitoefening van de werkzaamheden en mag dus niet als een werknemer worden behandeld.

Voorbeelden van elementen die kunnen wijzen op een gezagsverhouding:
  • Het geven van opdrachten of aanwijzingen over de feitelijke werkzaamheden, maar ook over andere zaken dan over de feitelijke werkzaamheden (bijvoorbeeld voorschriften over werktijden, bedrijfskleding, logo’s en representativiteit).
  • Het houden van toezicht en controle
  • Het in behandeling nemen van klachten over (het werk van) de opdrachtnemer
  • Het vragen van verantwoording anders dan over de inhoud van het werk

De Belastingdienst beoordeelt de overeenkomst als geheel. Zorg dus er in de overeenkomst zo min mogelijk elementen staan die op een gezagsverhouding wijzen.

Vrijwaring voor loonheffingen
Een goedgekeurde modelovereenkomst biedt de opdrachtgever de zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Het is belangrijk dat de werkzaamheden volgens de bepalingen van de modelovereenkomst worden verricht. Is dat niet het geval, dan vervalt de vrijwaring die de goedgekeurde overeenkomst biedt. Als  zou worden vastgesteld dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, dan moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen.

Het is niet verplicht om met een goedgekeurde opdrachtovereenkomst te werken. Werkt u met een overeenkomst die niet door de Belastingdienst is goedgekeurd, dan heeft u geen zekerheid over het afdragen van loonheffingen. BOVAG adviseert daarom om, als u regelmatig met ZZP’ers werkt, uw Overeenkomst van opdracht ter toetsing aan de Belastingdienst voor te leggen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst. Ook heeft de Belastingdienst twee goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd. Deze vindt u hier.

Ondersteuning BOVAG
Wilt u uw Overeenkomst van opdracht door BOVAG laten screenen, dan kan dat uiteraard. Stuur deze voor screening naar ledenadvies@bovag.nl. Daarnaast onderzoekt BOVAG de mogelijkheden om een sectorale modelovereenkomst ter goedkeuring aan de Belastingdienst voor te leggen. Bijvoorbeeld voor monteurs of theoriedocenten bij rijscholen. Werkt u met ZZP’ers? Dan ontvangen wij graag uw Overeenkomst van opdracht zodat wij een goed beeld krijgen welke elementen u in de sectorale modelovereenkomst terug zou willen zien. Uiteraard worden de documenten die u ons toestuurt, vertrouwelijk behandeld. Ook deze kunt u sturen naar ledenadvies@bovag.nl.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met BOVAG Ledenadvies.


Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring