Update van uw branchemanager

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 8 min

Branchemanager Christa Grootveld zet de actualiteiten in de brom- en snorfietsbranche en motorbranche voor u op een rij. Daarnaast leest u meer over belangrijke projecten die bij BOVAG lopen.

Beste BOVAG motor-, brom- en snorfietsleden,

Er gebeurt een heleboel binnen de motor- en scooterbranche. BOVAG houdt zoveel mogelijk in de gaten voor u en spreekt een heleboel organisaties. Met deze mail wil ik u graag op de hoogte brengen van de belangrijkste ontwikkelingen.

Toekomstbestendig ondernemerschap: trends en ontwikkelingen richting 2020
Afgelopen maandag was de eerste regiobijeenkomst in Eindhoven, met als thema ‘toekomstbestendig(er) ondernemen'. We hebben met BOVAG-leden gesproken over de trends en ontwikkelingen in de motor- en scooterbranche richting 2020, de impact en onzekerheid die deze geven en de mogelijkheid om je businessmodellen aan te passen aan mogelijke scenario’s. Deze scenario’s zijn door onderzoeksbureau Jester geschreven in opdracht van RAI en BOVAG om samen inzicht te krijgen in de toekomst, om met importeurs de dialoog aan te kunnen gaan en om gerichter eigen keuzes te kunnen maken. Er staan nog drie regiobijeenkomsten op de planning. Elke bijeenkomst start om 19.00 uur.
  • maandag 26 oktober bij BOVAG in Bunnik
  • woensdag 11 november bij RAI in Amsterdam
  • maandag 16 november bij Bovemij in Nijmegen

Laat u ook inspireren om uw businessmodel toekomstbestendiger te maken! Kijk hier voor meer informatie of geef u direct op.    

Grote bestuurswisseling én winter-BBQ
Op 23 november is de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven. Zoals u in de uitnodiging heeft kunnen lezen, is er een grote bestuurswisseling. Vier bestuursleden nemen afscheid en we willen graag vijf kandidaten aan u voorstellen. Het huidige en nieuwe bestuur wil u van harte uitnodigen voor deze avond met aansluitende winter-BBQ. Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Actualiteiten brom- en snorfietsbranche
Zowel bij ondernemers als consumenten heerst veel onrust. BOVAG krijgt veel vragen over de plaats op de weg, een mogelijke helmplicht, de strengere handhaving op snelheid en de focus op luchtkwaliteit en uitstoot. Daar waar de verkoopcijfers van nieuwe bromfietsen in grote delen van het land een plus laten zien, dalen de verkopen van snorfietsen. BOVAG deelt de zorgen van ondernemers en probeert op vele manieren een geluid te laten horen om uw belangen te behartigen.

Debat GroenLinks Amsterdam met thema 'Wat te doen met de scooter in Amsterdam?'
Maandag 21 september was BOVAG uitgenodigd voor een debat in Amsterdam, georganiseerd door GroenLinks. Onderwerp was ‘Wat te doen met de scooter in Amsterdam?’ en één van de stellingen was: de scooter is een fijnstofbom. Naast BOVAG-woordvoerder Tom Huyskens waren onder andere Duco Hoogland (Tweede Kamerlid voor de PvdA) en Liesbeth van Tongeren (Tweede Kamerlid voor GroenLinks) uitgenodigd. De discussies gingen (met flink wat emoties gepaard van aanwezige GroenLinks- en enkele Fietsersbondleden) uiteindelijk heel breed over uitstoot, gebrek aan handhaving, helmplicht, verouderde infrastructuur en gedrag. De conclusie was dat het geen simpel probleem is wat ‘even’ opgelost kan worden. Mijn collega Tom bleef op verschillende manieren, en telkens met feiten onderbouwd, aangeven dat het niet alleen gaat om de snorfiets. De discussie moet breder gevoerd worden dan alleen over dit voertuig als het gaat over de drukte op het fietspad. Ook het gebrek aan keuzes vanuit gemeenten en het belang van een integrale visie met alle belanghebbende partijen, heeft hij meerdere keren genoemd. Het hele debat is hier terug te zien en luisteren >>

Brief minister aan Tweede Kamer over drukte op de fietspaden, voornamelijk in Amsterdam
Een dezer dagen verstuurt minister Schultz een brief naar de Tweede Kamer over de vraag vanuit Amsterdam over een helmplicht en het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan. We weten al dat een aantal opties vanuit gemeente Amsterdam hierin genoemd zullen worden, zoals het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan met helm en zonder helm, een snorfietsverbodszone of milieuzone en het ombouwen van een snorfiets naar een bromfiets. De minister zal aangeven dat ze niet het mandaat heeft voor het instellen van een helmplicht en dat ze de snorfiets alleen in een 30 km/u-zone zonder helm naar de rijbaan wil verplaatsen. Verder is ze niet voor een milieuzone voor alle brom- en snorfietsen en ziet ze geen directe optie in het ombouwen van een snorfiets naar bromfiets.
Deze brief kan wel de discussie weer starten rondom de drukte op fietspaden en weer voor onrust onder consumenten zorgen. We houden u op de hoogte!

Gesprekken gemeente Utrecht over luchtkwaliteit en brom-snorfietsen
De gemeente Utrecht wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. Hiervoor zijn zij, ook op scootergebied, allerlei mogelijke maatregelen aan het onderzoeken. BOVAG is gevraagd mee te denken. Zaken waar ze over spreken, zijn onder andere het verplaatsen van bromfietsen naar de rijbaan vanaf november 2015, het vergroten van stimuleringsregelingen voor zakelijk gebruik van een e-scooter. Ze doen ook onderzoek naar sloop- en stimuleringsregeling voor tweetakt brom-snorfietsen voor particulieren. De gesprekken hierover gaan komende weken door en ook hier gaat u meer van horen.

Actualiteiten motorbranche

Afbouw BPM op motorfietsen
RAI Vereniging heeft BOVAG gevraagd haar lobby te steunen richting de Tweede Kamer voor afbouw van BPM op motorfietsen. Samen met consumentenverenigingen ANWB, MAG en KNMV wordt via deze lobby aandacht gevraagd om motorfietsen mee te nemen in de beoogde verlaging van belastingen in de hervormde autobelastingen in de periode 2017-2020. Zodra we hier meer over horen, laten we het weten.

EICMA
Met zo’n 35 leden gaan we naar de EICMA, dé grootste internationale motorbeurs in Milaan. Dinsdagavond 17 november gaan we na het bezoek aan de beurs met elkaar eten. Mocht u als BOVAG-lid ook in Milaan zijn voor de EICMA en wilt u mee-eten en netwerken? Laat het weten via gt@bovag.nl en schuif aan!

Motoronderhoudscampagne
Net als vorig jaar zal BOVAG via social media een motoronderhoudscampagne starten. Veel ondernemers promoten zelf het onderhoud in het najaar bij consumenten, om op die manier de werkplaats gevuld te krijgen en wachtrijen in het voorjaar te voorkomen. BOVAG ondersteunt u hierbij via onder andere Facebook. Ook is er een filmpje opgenomen waarin aangegeven wordt wat het voordeel is van onderhoud in het najaar en hoe een motorrijder in het voorjaar weer zeker op weg kan gaan. Binnenkort krijgt u hier een mail over.

Projecten

Een aantal projecten binnen BOVAG zijn belangrijk om te noemen:

  • Samen met verzekeringsmaatschappij ENRA wordt gesproken over nieuwe producten en diensten voor uw eigen ondernemerschap en anderzijds die u uw consumenten kunt aanbieden. In dit project werken twee GT-leden mee.
  • Lidmaatschapsrichtlijnen; inmiddels heeft de ledenraad van BOVAG de tien algemene richtlijnen voor huidige en toekomstige BOVAG-leden goedgekeurd. Het bestuur van de afdeling GT heeft hier nog een paar afdelingsspecifieke voorwaarden aan toegevoegd. Deze lidmaatschapsrichtlijnen worden ingesteld in 2016, meer informatie hierover volgt.
  • De BOVAG-garantie wordt onder de loep genomen: wat is de waarde van de BOVAG Garantie en hoe kunnen we deze vergroten en versterken?
  • Bijeenkomst en brochure 'Stoppen of doorgaan'; dinsdag 24 november wordt er een bijeenkomst georganiseerd bij BOVAG in Bunnik met als thema ‘Stoppen of doorgaan’. Deze avond is bedoeld voor BOVAG-leden die nadenken over de verkoop, overdracht of beëindiging van hun bedrijf binnen nu en vijf jaar en hier meer informatie en/of ondersteuning in willen krijgen. U ontvangt hier nog een uitnodiging voor.

Zoals u kunt lezen, is er veel gaande in de motor- en scooterbranche. Ook is BOVAG veel zaken voor u aan het organiseren en worden er veel projecten en activiteiten opgezet. Alles met als doel om u als lid te ondersteunen! Mocht u nu andere vragen hebben of op deze mail willen reageren, laat het gerust weten! Dit kan via gt@bovag.nl of via (030) 6595416.

Christa Grootveld
Branchemanager BOVAG Gemotoriseerde Tweewielers
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring