Regels voor werken na AOW-leeftijd per 1 januari 2016 aangepast

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 2 min

Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt gelden vanaf begin 2016 andere regels. Zo geldt voor hen dan een andere ketenregeling, waardoor zij langer tijdelijk in dienst kunnen blijven. Ook wordt de periode waarover bij ziekte loon doorbetaald moet worden, korter.

Doel van de aanpassingen is het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers ook na hun pensionering een baan aan te bieden en /of ze in dienst te houden.

Ketenregeling en loondoorbetaling bij ziekte
U kunt met een AOW-gerechtigde werknemer vanaf 1 januari 2016 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten voor een periode van maximaal 48 maanden. Pas als deze keten wordt overschreden heeft de AOW-gerechtigde werknemer recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Ook hoeft u een AOW-gerechtigde werknemer bij ziekte volgend jaar nog maar 13 weken salaris door te betalen. Daarnaast gelden er beperkte re-integratieverplichtingen. U hoeft bijvoorbeeld geen Plan van Aanpak op te stellen.

Doorwerken na AOW leeftijd
Wil een werknemer na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd bij u blijven werken? Zowel in de cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (MvT) als de cao Tankstations en Wasbedrijven (TW) is geregeld dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van rechtswege eindigt.

U kunt de werknemer na het bereiken van de AOW-leeftijd direct een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden. Het is sinds 1 juli 2015 niet meer nodig om een werknemer eerst een periode uit dienst te laten gaan om een nieuwe keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten te kunnen starten.

Arbeidsvoorwaarden
Let op dat AOW-gerechtigde werknemers sinds 1 juli 2015 recht hebben op het minimumloon. U bent niet gebonden aan de salaristabellen en andere arbeidsvoorwaarden in de cao-boekjes. U kunt namelijk in de arbeidsovereenkomst met een AOW -gerechtigde werknemer afspreken dat de cao niet van toepassing is. Dat kan zowel voor de cao MvT als de cao TW.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via het ledenportaal.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring