WWZ: ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 4 min

In de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is bepaald dat vanaf 1 juli 2015 iedere werknemer van wie de arbeidsovereenkomst na een dienstverband van 2 jaar of langer eindigt in principe recht heeft op een op een ontslagvergoeding: de transitievergoeding.

Het maakt hierbij niet uit of er ontslag wordt aangevraagd bij het UWV of de kantonrechter. Ook als het dienstverband na 2 jaar of langer eindigt omdat de werknemer geen nieuw contract voor (on)bepaalde tijd krijgt aangeboden,  moet een transitievergoeding worden betaald.
 
De transitievergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per volledig dienstjaar voor de eerste 10 jaar van het dienstverband. Na 10 dienstjaren heeft de werknemer recht op 1/2e maandsalaris per volledig dienstjaar. U bepaalt  de lengte van het dienstverband in blokken van 6 hele maanden.
 
De transitievergoeding bedraagt maximaal 75.000 euro of, als het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan 75.000 euro, maximaal één jaarsalaris.
 
Deze regeling gaat per 1 juli 2015 direct in. Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst na 3 jaarcontracten bijvoorbeeld op 1 augustus 2015 afloopt kunnen dus aanspraak maken op de transitievergoeding.
 
Voorbeeld
De arbeidsovereenkomst van een werknemer wordt door de werkgever opgezegd. De werknemer is in totaal 7 jaar, 10 maanden en 21 dagen in dienst geweest. De transitievergoeding bedraagt 15 (eenheden van 6 maanden) * 1/6e maandsalaris, dus in totaal 2,5 maandsalarissen.
 
Uitzonderingen
De werknemer heeft niet altijd recht op een transitievergoeding. Bijvoorbeeld als:
  • De werknemer zelf ontslag neemt of niet ingaat op een aanbod voor een verlenging
  • De arbeidsovereenkomst eindigt in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd
  • Er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
  • Er sprake is van faillissement van de werkgever
Let op bij contracten voor bepaalde tijd die u niet wil verlengen. Is de werknemer 24 maanden of langer in dienst geweest, dan heeft deze in dat geval recht op een transitievergoeding. U kunt overwegen om een werknemer maximaal 23 maanden voor bepaalde tijd in dienst te nemen, zodat u bij afloop van het contract geen transitievergoeding verschuldigd bent.
 
Overgangsrecht
Tot 1 januari 2020 geldt overgangsrecht. Voor bedrijven met 25 of meer werknemers geldt tot die tijd een hogere transitievergoeding voor werknemers van 50+ met een dienstverband langer dan 10 jaar. Werknemers hebben over de dienstjaren na de eerste 10 namelijk recht op 1 maandsalaris per dienstjaar.
 
Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers geldt tot 1 januari 2020 bij ontslag wegens bedrijfseconomische (financiële) redenen dat het dienstverband van werknemers voor wat betreft de hoogte van de transitievergoeding mag worden berekend vanaf 1 mei 2013. Hierdoor zal de transitievergoeding lager uitvallen.
 
Meer informatie
Deze verandering is het gevolg van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet heeft grote gevolgen voor het arbeidsrecht. Zorg dat u op de hoogte bent van alle veranderingen. BOVAG heeft een praktische brochure opgesteld met alle wijzigingen op een rij. Deze zijn onderaan dit bericht als download toegevoegd.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met BOVAG Ledenadvies: 030 6595 300.
Voor iedereen die zich bezighoudt met personeelszaken bij BOVAG-bedrijven is er de nieuwsbrief Werkgeverszaken. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring