Lijst energiebesparingsmaatregelen automotive in de maak

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 3 min

In het SER Energieakkoord is afgesproken dat gemeenten vaker en intensiever bedrijven gaan controleren op het gebied van energiebesparing. Dit staat al jaren in de wet, maar als er wordt gecontroleerd, leidt dat vaak tot discussie tussen bedrijf en controleur. Een handige lijst met energiebesparingsmaatregelen maakt daar een einde aan.

Er is nu een concept van deze lijst beschikbaar. Leden die inhoudelijk commentaar willen leveren, kunnen dat tot 5 juni bij BOVAG indienen via ledenadvies@bovag.nl.

De verplichting tot energiebesparing staat al sinds 1993 in de wet, maar nergens staat beschreven welke concrete maatregelen je als ondernemer zou moeten nemen. “Om daar een einde aan te maken, hebben BOVAG en VACO een robuuste lijst met maatregelen opgesteld”, legt milieuspecialist Jan Bessembinders van BOVAG uit. De lijst heeft de status van een handreiking, het is dus niet verplicht om er gebruik van te maken. “Je kunt ook een energiebesparingsadvies op maat laten opstellen door een expert, maar dat kost geld. De lijst gebruiken, scheelt je dus gedoe”, zegt Bessembinders. Handhavers nemen de lijst vanaf januari 2016 in gebruik.

Wat zegt de wet?

Gebruik je meer dan 50.000 kWh per jaar aan stroom of meer dan 25.000 m3 gas, dan ben je volgens artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit verplicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen. Een beetje BOVAG-bedrijf komt al snel aan 50.000 kWh. Bessembinders: “Alle maatregelen kosten geld, maar na 5 jaar zit de terugverdientijd erop en verdien je er juist geld mee. Ben je niet kapitaalkrachtig genoeg om te investeren, dan is gefaseerde invoering mogelijk.” De lijst is opgesteld voor bedrijven in de automotivesector met een werkplaats en/of een showroom.

Robuuste lijst

Experts van IvDM en LBP Sight hebben alle maatregelen doorgerekend en zo zijn er onderweg een hoop maatregelen afgevallen. Bessembinders: “We wilden een robuuste lijst die onze leden zo min mogelijk discussie oplevert. Het lijkt erop dat dat gelukt is. Door tussenkomst van BOVAG zijn onze leden straks niet overgeleverd aan willekeur van handhavers, maar kunnen ze goed uit de voeten met het nemen van energiebesparingsmaatregelen.”

Commentaar welkom!

De maatregelenlijst is opgesteld volgens formats, waarbij bij iedere maatregel is aangegeven waaruit de maatregel bestaat, wat de uitgangssituatie is en wat eventuele alternatieve maatregelen zouden zijn. “Als leden vinden dat sommige maatregelen niet op de lijst thuishoren, kunnen zij inhoudelijk commentaar indienen”, zegt Bessembinders. Dat kan tot 5 juni via ledenadvies@bovag.nl. De lijst met de maatregelenformats is hier te downloaden.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring