BOVAG in de media: autobelasting moet eerlijker

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 4 min

Vandaag breekt algemeen voorzitter Bertho Eckhardt op NU.nl, in de NOS Journaals en bij BNR Nieuwsradio een lans voor eerlijkere autobelastingen en doet hij namens BOVAG voorstellen voor het belonen van particulieren die nul-emissie auto's kopen, voor één bijtellingstarief en voor de afbouw BPM.

Het huidige systeem van autobelastingen is ontspoord en heeft tal van ongewenste effecten, met name marktverstoring en ongelijkheid tussen zakelijke en particuliere automobilisten. Daarom moet het stelsel op de schop. BOVAG doet daartoe een aantal voorstellen aan de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken en aan staatssecretaris Wiebes van Financiën, die dezer dagen werkt aan “Autobrief 2”, waarin de autobelastingen voor de periode 2017-2020 worden vormgegeven.

“De huidige autobelastingen zijn oneerlijk. Zo gaat vrijwel alle overheidsstimulering voor nul-emissie-auto’s nu naar zakelijke rijders, via de lage bijtelling. Particulieren vissen achter het net, terwijl de overheid de maatschappij wel een doelstelling van 200.000 EV’s in 2020 in het vooruitzicht heeft gesteld. Daarom pleit BOVAG voor een systeem waarin iedereen kan profiteren van de overheidsstimulering”, zegt Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter BOVAG. Het voorstel is om voor een afgebakende periode een aanschafpremie in te stellen. Particulieren profiteren zo rechtstreeks bij aanschaf en zakelijk rijders profiteren via lagere aanschafkosten voor de baas én via de bijtelling. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de uitgekeerde premie naar rato wordt terugbetaald als een auto binnen enkele jaren wordt geëxporteerd. Daarnaast wordt de MRB-vrijstelling voor deze auto’s doorgetrokken voor de hele Autobrief 2-periode.

Eén bijtellingstarief

Het huidige bijtellingssysteem verstoort de markt. Eckhardt: “De arbitraire bijtellingsklassen kunnen een automodel maken of breken op basis van theoretische grammen CO2-uitstoot. Aangezien vermindering van de CO2-uitstoot door auto’s al goed geregeld is in Europa door steeds strengere CO2-eisen te stellen aan fabrikanten (zogenaamd bronbeleid), is het onnodig en zelfs onzinnig om daar als Nederland een forse kop op te zetten, ten koste van miljarden gemeenschapsgeld. Vandaar dat BOVAG pleit voor één uniform bijtellingstarief van maximaal 21 procent. Daarmee komt een einde aan de forse marktverstoring in de autosector.” Alleen voor nul-emissieauto’s kan de komende jaren een korting van 10 procentpunt op de bijtelling blijven gelden tot een nader te bepalen maximale catalogusprijs. Daarboven geldt de standaard bijtelling. De fiscale bevoordeling via de bijtelling van plug-in hybrides (auto’s met een uitstoot van 1 t/m 50 g/km CO2) moet in 2017 en 2018 geleidelijk worden afgebouwd.

BPM-afbouw

De aanschafbelasting BPM past niet in de gedachte van één Europese markt en moet daarom stapsgewijs worden afgebouwd. Keer op keer blijkt er reparatiewetgeving nodig om de mazen in de wet rondom import en exportregelingen te dichten. Dit vraagt forse administratieve inspanningen van de overheid en ook maakt het de markt oneerlijk.

BOVAG zal deze zienswijze uiteraard delen met de staatsecretaris. Daarnaast trachten we om samen met RAI, VNA en ANWB een brief inzake het stimuleringsfonds aan I&M en EZ te sturen.

De mediaoptredens van Bertho Eckhardt zijn hier terug te vinden
> NOS
> NU.nl
> BNR
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring