Boetes voor verkoop tabak minderjarigen mogelijk omhoog

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 2 min

Staatsecretaris Van Rijn heeft per brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat hij aanvullende maatregelen wil nemen om roken bij minderjarigen te ontmoedigen. De boetes op het niet-naleven van de leeftijdsgrens gaan daarbij fors omhoog.

De staatssecretaris laat daarnaast onderzoek uitvoeren om zicht te krijgen op de mate waarin jongeren op verschillende typen tabaksverkooppunten tabak kunnen kopen. In de loop van dit jaar stuurt hij de resultaten van dit onderzoek naar de Tweede Kamer. Dit onderzoek wordt in 2016 herhaald. Hierna worden zo nodig extra maatregelen genomen. Tabaksverkoop via automaten krijgt daarbij extra aandacht.
 
Het is de ambitie van staatssecretaris Van Rijn dat jongeren niet meer gaan roken. Dit hoopt hij te bereiken via diverse maatregelen:
 • de al verhoogde leeftijdsgrens naar 18 jaar en de NIX18-campagne
 • het stimuleren van scholen om schoolpleinen rookvrij te maken
 • de leeftijdsgrens van 18 jaar ook voor e-sigaretten (met en zonder nicotine)
 • de invoering van de TPD (Europese tabaksproductrichtlijn) per mei 2016

Nieuwe boetebedragen

 • € 1.360 bij de eerste overtreding
 • € 2.040 bij een herhaling binnen 12 maanden
 • € 2.720 bij een tweede herhaling binnen 12 maanden
 • € 4.500 bij een derde herhaling binnen 12 maanden
Daarnaast biedt de Tabakswet nu al de mogelijkheid bij een derde herhaling de 3-strikes-out maatregel toe te passen: een tijdelijk verbod op de verkoop van tabak. 

Implementatie Europese tabaksproductrichtlijn

Nog voor deze zomer komt de staatssecretaris met een wetsvoorstel over de implementatie van de TPD in de Nederlandse Tabakswet. Zoals bekend omvatten deze maatregelen onder meer:
 • vergroten van de waarschuwingsteksten met afschrikwekkende foto’s
 • verbod op kenmerkende aroma’s
 • minimaal 20 sigaretten in een pakje
Het is en blijft dus belangrijk om de leeftijdsgrens strikt te blijven handhaven. BOVAG-leden kunnen gratis NIX18 materialen bestellen.
Klik hier om dat direct te doen.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring