WWZ: Per 1 juli geen keuze meer in ontslagroute

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 2 min

Vanaf 1 juli 2015 bepaalt de reden van de ontslagaanvraag of u naar de kantonrechter of het UWV moet als u als werkgever een werknemer wilt ontslaan. De keuze die u daarin had, vervalt dan. In beide gevallen gelden ook de nieuwe regels rondom de transitievergoeding.

UWV
Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid volgt u de procedure bij het UWV. Ontslagaanvragen bij het UWV worden in principe binnen vier weken afgehandeld. De toestemming voor het ontslag is vervolgens ook vier weken geldig. Als het UWV toestemming weigert kan de werkgever hiertegen in beroep bij de kantonrechter. Deze zal het beroep echter op dezelfde gronden beoordelen als het UWV.
 
Kantonrechter
Voor ontslag wegens persoonlijke redenen (bijvoorbeeld disfunctioneren) start de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. De kantonrechter moet vier weken na ontvangst van het verzoekschrift tot ontbinding de behandeling starten. Tegen de uitspraak van de kantonrechter is hoger beroep en cassatie mogelijk.
 
Tot 1 juli gelden oude regels
Start u voor 1 juli 2015 een ontslagprocedure, dan gelden daarvoor nog de huidige regels, ook als de uiteindelijke beslissing na 1 juli 2015 genomen wordt. In dat geval bent u bij ontslag via het UWV dus geen transitievergoeding verschuldigd. Bij ontslag via de kantonrechter wordt in dat geval nog steeds de kantonrechtersformule gehanteerd.
 
Meer informatie

Deze verandering is het gevolg van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet heeft grote gevolgen voor het arbeidsrecht. Zorg dat u op de hoogte bent van alle veranderingen. BOVAG heeft een praktische brochure opgesteld met alle wijzigingen op een rij. Deze zijn onderaan dit bericht als download toegevoegd.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met BOVAG Ledenadvies: 030 6595 300.

Voor iedereen die zich bezighoudt met personeelszaken bij BOVAG-bedrijven is er de nieuwsbrief Werkgeverszaken. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring