Regulier ontslagrecht voor rijinstructeurs vanaf 1 juli

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 3 min

Een belangrijke wijziging voor rijschoolhouders is dat rijinstructeurs in loondienst door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid vanaf 1 juli 2015 onder het reguliere ontslagrecht vallen. Dat betekent dat de werkgever een arbeidsovereenkomst met een rijinstructeur niet meer kan opzeggen zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter.

Hiermee komt een einde aan de uitzonderingspositie van de rijinstructeur in loondienst. Voor hen gaan dezelfde regels gelden als voor het overige personeel in loondienst.

Het ontslagrecht waar de rijschoolhouders mee te maken gaan krijgen ziet er met ingang van 1 juli als volgt uit. De reden van de ontslagaanvraag bepaalt vanaf of u bij de kantonrechter of bij het UWV moet zijn. Voor persoonlijke redenen, zoals disfunctioneren, gaat u naar de kantonrechter. Voor bedrijfseconomische redenen of bij langdurige ziekte (langer dan twee jaar) kunt u terecht bij het UWV. In beide gevallen zult u vanaf 1 juli 2015 wel een ontslagvergoeding moeten betalen, de transitievergoeding.

Ontslag na 1 juli 2015
Ontslag aanvragen voor een rijdinstructeur gaat niet zonder goede onderbouwing van de aanvraag. Bij bedrijfseconomische redenen wordt getoetst of er inderdaad sprake is van een bedrijfseconomische aanleiding tot ontslag. Daarnaast kunt u in dat geval niet zomaar kiezen welke instructeur u wilt ontslaan. Dit moet vastgesteld worden door de objectieve afspiegelingsmethode, waarbij het personeel in functie- en leeftijdsgroepen wordt ingedeeld.

Een verzoek tot ontslag wegens disfunctioneren kan de kantonrechter alleen toewijzen als er voldoende dossier is opgebouwd. Uit dit dossier moet niet alleen blijken dat de werknemer onvoldoende functioneert, maar ook dat de werkgever een actief verbetertraject heeft aangeboden, waarbij alles schriftelijk is vastgelegd.

Tot 1 juli 2015 blijft het mogelijk om de arbeidsovereenkomst met een rijinstructeur op te zeggen zonder eerst naar de rechter te hoeven of een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Ook hoeft u in dat geval geen ontslagvergoeding te betalen. Wees u er van bewust dat dit vanaf 1 juli  een stuk lastiger en duurder wordt. Mocht u dus twijfelen over een individueel ontslag of reorganisatie, dan kan het lonen om hier voor 1 juli nog actie op te ondernemen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met BOVAG Ledenadvies: 030 6595 300.

Voor iedereen die zich bezighoudt met personeelszaken bij BOVAG-bedrijven is er de nieuwsbrief Werkgeverszaken. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Voor meer informatie over de Wet Werk en Zekerheid heeft BOVAG een praktische brochure opgesteld. Deze vindt u als download onderaan de pagina.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring