Meer leerlingen op minder locaties voor opleiding bedrijfsautotechniek

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 3 min

Het aantal opleidingen bedrijfsautotechniek op ROC’s wordt vanaf 2016 verkleind, als het aan BOVAG ligt. Dat heeft tot gevolg dat het onderwijs gerichter en minder versnipperd is, hetgeen de kwaliteit van opleiding en leerling ten goede komt. BOVAG heeft hier in gesprekken met de ROC’s op aangestuurd, de afgelopen jaren.

BOVAG streeft naar kwalitatief hoogwaardige instroom van nieuwe vakmensen in de truckbranche. Al jaren wordt daartoe goed en intensief samengewerkt met ROC’s in zogeheten Truck academy’s. Om in de kwaliteit van de opleiding in toekomst te kunnen garanderen, is BOVAG in gesprek gegaan met ROC’s om het aantal opleidingslocaties in Nederland terug te brengen. 

Efficiënter

Op dit moment zijn er nog ruim 25 locaties waar de opleiding bedrijfsautotechniek wordt verzorgd. Dat zijn er te veel. Elke locatie heeft gemiddeld niet meer dan 50 leerlingen, verspreid over drie niveaus en meerdere leerjaren. Door terug te gaan naar negen locaties worden de klassen groter. Omdat de opleiding relatief duur is en de investeringsmogelijkheden voor ROC’s beperkt, is het noodzakelijk om meer leerlingen – en daarmee meer bekostiging – per opleidingslocatie te realiseren. Dat geeft de overgebleven gespecialiseerde opleidingslocaties meer armslag om te investeren in de kwaliteit van het truckonderwijs. Ook kan het bedrijfsleven gerichter en efficiënter mee investeren in deze scholen. 

Negen ROC’s

BOVAG heeft het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met ROC’s, met bedrijven en met het ministerie van Defensie. Defensie, dat van ROC’s gebruik maakt om zijn eigen technisch personeel op te leiden, heeft ook het beleid om kritisch naar het aantal samenwerkingspartners te kijken. Voor de bedrijfsauto opleidingen zijn BOVAG en Defensie daarom samen opgetrokken. Alle betrokken partijen zijn enthousiast over de samenwerking. BOVAG streeft ernaar om per schooljaar 2016/2017 deze samenwerking te effectueren. De negen ROC’s waarmee BOVAG nu gesprekken voert en die zich enthousiast hebben getoond zijn:
Noorderpoort (Groningen) ROC Midden Nederland (Utrecht)
Deltion (Zwolle) ROC van Amsterdam
ROC van Twente Zadkine (Rotterdam)
ROC van Nijmegen ROC West-Brabant
Summa College (Eindhoven)  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring