Autobrief 2: slimmer stimuleren en eenvoudiger belasten

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 3 min

Een brede maatschappelijke coalitie van ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) presenteert vandaag een gezamenlijk plan naar het kabinet en de Tweede Kamer voor de autobelastingen 2017 tot en met 2020.

De coalitie geeft met dit plan een samenhangend antwoord op de verschillende uitdagingen om de autobelastingen minder marktverstorend te laten zijn en doelen uit het Energieakkoord te realiseren. Met minder marktverstoring en meer eenvoud dan in het huidige systeem, met een betere balans tussen de particuliere en zakelijke markt, met meer stimulering op maat van elektrische auto’s in plaats van generiek via de bijtelling, met meer kans dat gestimuleerde auto’s in Nederland blijven en met minder uitvoeringslast bij de Belastingdienst.

Eenvoudiger belasten en minder marktverstoring

  • Naar één bijtellingstarief van 20 à 21 procent voor auto’s van de zaak in de periode van Autobrief 2
  • De coalitie deelt de ambitie van de staatssecretaris van Financiën om de BPM uiteindelijk af te schaffen onder de voorwaarden dat compensatie buiten de MRB en/of bijtelling en/of accijnzen gevonden wordt én dat er sprake is van een in aanvang langzame afbouw..

Slimmer stimuleren

  • Een Innovatie-EV fonds met een omvang van 250 miljoen euro per jaar om de aanschaf van (semi-) elektrische auto’s – zowel nieuw als gebruikt – te stimuleren voor bedrijven én particulierende coalitie geeft in de brief aan hoe dit fonds kan worden gefinancierd
  • Bijtellingstarief van 7 procent voor volledig elektrische auto’s
  • Vrijstelling van MRB voor elektrische auto’s en half tarief MRB voor semi-elektrische auto
  • Geleidelijke afbouw van stimulering semi-elektrische auto’s naar beëindiging in 2020
  • Partijen committeren zich aan de doelstelling van 200.000 elektrische auto’s in 2020 en het maximaliseren van het aandeel elektrisch gereden kilometers

Onlosmakelijk verbonden

De plannen om eenvoudiger te belasten en slimmer te stimuleren zijn voor de coalitie onlosmakelijk met elkaar verbonden. De brief van de vijf partijen is een maatregelenpakket voor de Autobrief 2, die voor de zomer wordt verwacht en waarin de staatssecretaris van Financiën zijn plannen ontvouwt voor de autobelastingen voor 2017 tot eind 2020.

Woord is aan de politiek

Algemeen voorzitter van BOVAG, Bertho Eckhardt: “We zijn het er in een brede coalitie over eens dat er nu snel een einde gemaakt moet worden aan de marktverstoring, door te kiezen voor één bijtellingstarief en geleidelijke afschaffing BPM en daarnaast is op ons initiatief een fonds voorgesteld waarmee ook particulieren gestimuleerd worden elektrisch te gaan rijden. De automotive sector, de consumenten en de milieusector hebben gesproken, het woord is nu aan het kabinet en aan de Kamer.” Eric Tak, voorzitter BOVAG Autodealers: "Met dit akkoord komt een eind aan de ingewikkelde bijtellingscategorieën, die tot veel marktverstoring leidden. Daarbij zal het Innovatie/EV fonds er voor zorgen dat er evenwicht is in het stimuleren van elektrisch rijden voor de zakelijke en particuliere rijder." Theo Fledderus, voorzitter BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven: "Daarnaast werken we aan de afbouw van BPM, waardoor het gedoe rond BPM bij parallele import straks ten einde zal zijn."

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring