Cao-enquête: cao is belangrijk voor de branche

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 2 min

Een belangrijke uitkomst van de cao-enquête die BOVAG in juni onder ondernemers in de Tankstations en wasbedrijven hield, is dat het merendeel van de leden vindt dat het belangrijk is dat er een cao is. Ze vinden ook dat de huidige cao aansluit bij de bedrijfsvoering.

BOVAG gaf de leden van BOVAG Tankstations en BOVAG Autowasbedrijven de gelegenheid om deze enquête in te vullen vanwege de aanstaande onderhandelingen voor een nieuwe cao. De huidige cao loopt op 1 november 2015 af. Aan de oproep is door bijna 16% van de leden gehoor gegeven. Deze inbreng van leden is voor BOVAG van belang, want met de standpunten van de ondernemers en gegevens uit het onderzoek zijn wij nog beter in staat om straks tot een goed onderhandelingsresultaat te kunnen komen. BOVAG bedankt daarom de leden die de moeite hebben genomen de vragenlijst in te vullen.

Resultaten
De respons is goed verdeeld over de leden met een tankstation, wasbedrijf of beide. Vooral ondernemingen met tussen de 6 en de 50 werknemers hebben gereageerd. Uit de enquête blijkt onder andere dat het merendeel van de leden vindt dat de huidige cao aansluit bij hun bedrijfsvoering. Ook vindt een overgrote meerderheid van de leden het belangrijk dat er een cao is voor de branche. De leden willen weer een nieuwe cao met een langere looptijd.
In het belang van de komende cao-onderhandelingen kunnen nu niet meer uitkomsten van de cao enquête worden gedeeld.

Vervolg
De komende weken gaat BOVAG samen met BETA de inzet voor de komende cao-onderhandelingen uitwerken in een arbeidsvoorwaardennota. Hierin staat een overzicht van wat werkgevers willen veranderen ten opzichte van de huidige cao. Bij het opstellen ervan worden de uitkomsten van de cao-enquête meegenomen, net als wijzigingen in wetgeving. De arbeidsvoorwaardennota wordt voorgelegd aan de afdelingsbesturen en tot slot aan het Verenigingsbestuur die de inzet en het mandaat vaststelt. In de loop van september starten de cao-onderhandelingen.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring