Branche Barometer: rendement Q1 is 1%

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 5 min

Het gemiddeld rendement van het eerste kwartaal 2015 is uitgekomen op 1,0%. Dit is een stijging ten opzichte van Q1 2014, waar dealers nog een rendement behaalden van 0,1%. De omzet van hetzelfde kwartaal nam toe met 11,3%, bij een relatief stabiele brutomarge van 12,4%. Dit blijkt uit de BOVAG Branche Barometer.

De omzetgroei is het resultaat van de aantrekkende economie én van de krimp in het dealernetwerk: de verkopen worden gedaan door minder vestigingen en de omzet per medewerker is verbeterd.
Bron van zorg is hierin wel de ontwikkeling van de loonkosten. De reorganisatie van het dealernetwerk is ten koste gegaan van de samenstelling van het personeelsbestand. De gemiddelde loonkosten per medewerker zijn hierdoor significant gestegen. Als we de loonkosten vergelijken over een tijdvak van 5 jaar (Q1 2015 versus Q1 2011), dan blijken de gemiddelde loonkosten per verkoper per jaar in die periode met 14,6% gestegen. De gemiddelde loonkosten per magazijnmedewerker namen toe met 17,2% en die van de monteurs en indirecte medewerkers stegen met  respectievelijk  5,3% en 21,0%. 

“Wij zijn nog voorzichtig, maar de huidige ontwikkelingen in omzet en bedrijfsresultaat mogen bemoedigend genoemd worden”, aldus Eric Tak, voorzitter van het BOVAG Autodealersbestuur. “Maar het bedrijfsresultaat is nog ver weg van het minimale streefgetal van 2% over het hele jaar. En we zitten nog steeds in de transitie naar een efficiënter en compacter dealernetwerk. De resultaten van de Branche Barometer worden daarom nog steeds als stormachtig beoordeeld.”

Verbeterd absorptievermogen
Het absorptievermogen, de mate waarin het resultaat op aftersales de vaste bedrijfskosten dekt, is verbeterd en gestegen naar 75,5% in Q1 2015. Dit is een flinke verbetering ten opzichte van 68,8% in Q1 2014.  Hoewel de totale kosten stabiel gebleven zijn, zijn de automatiseringskosten (+10,4%) en garantiekosten +10,5%) daarbinnen sterk gestegen.

Omzetstijging                                                                                                                                 
Alle afdelingen laten een stijging zien van de omzet t.o.v. Q1 2014: verkoop nieuw +9,7%, verkoop gebruikt +16,3%, werkplaats +6,0% en magazijn +7,7%. De omzetgroei in de werkplaats is ook gelegen in een bescheiden positieve ontwikkeling in de verkoop van externe uren en dus niet volledig gerelateerd aan de hogere auto verkopen (interne uren). De totale omzet komt uit op +11,3%.
De totale kosten stijgen licht met 1,6%.

De brutowinst per verkochte nieuwe auto (7,6%) is gelijk gebleven aan dezelfde periode vorig jaar. De marge per verkochte gebruikte auto neemt weer toe met 14%. Ook het aantal verkochte gebruikte en nieuwe auto’s per verkoper ging omhoog, respectievelijk +11,1% (inclusief handel) en +15,8%. Het BMGT (bruto marge gecombineerde transactie) ontwikkelt zich daarmee van € 1.962 in het eerste kwartaal 2014 naar gemiddeld  € 2.036 in Q1 2015.

Prestaties van de werkplaats
In de werkplaats zien we de brutowinst per monteur toenemen met 10,8% ten opzichte Q1 2014. De prognose gefactureerde uren per monteur per einde jaar stijgen met 4,3%: van gemiddeld 1282 uur in 2014 naar 1337 uur in 2015. Een fijne verbetering maar nog wel ver verwijderd van de 1499 uur die de top 10 van de branche weet te realiseren en die als ambitie genoemd mag worden. De omzet per magazijnmedewerker is in het eerste kwartaal uitgekomen op € 175.065 en daarmee een kleine € 20.000 verbeterd ten opzichte van het eerste kwartaal 2014.

Over de branchebarometer
De BOVAG Branche Barometer is een maatgevende rapportage die vier keer per jaar wordt uitgebracht door BOVAG Autodealers in samenwerking ASE/DEMAC.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring