Veelgestelde vraag: kan ik binnen de cao personeel flexibel inzetten?

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 3 min

De werkdruk in uw bedrijf is niet altijd even hoog, het is perioden heel druk, of juist wat rustiger. Vaak is er sprake van seizoensdrukte. Hoe kunt u uw personeel zo efficiënt mogelijk en flexibel inzetten zonder dat u extra’s als toeslagen moet betalen?

De cao MvT biedt die ruimte: u heeft een arbeidsduur afgesproken met de werknemer en dat is het aantal uren dat de werknemer gemiddeld per week werkt. Art. 25 van de cao bepaalt dat de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 38 uur is, berekend over een periode van maximaal één jaar. Het betreft hier een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, gemeten over de periode van een jaar.

Als u een rooster maakt waarbij de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uur, berekend over een jaar, niet wordt overschreden dan kan het personeel flexibel worden ingezet zonder dat er toeslagen zijn verschuldigd. Uw werknemers werken dan in de drukke periode meer uren, terwijl er in een rustigere periode minder uren per week worden gewerkt. Werknemers blijven overigens wel iedere maand recht houden op hetzelfde salaris.

De beschikbare arbeid en het aantal te werken uren kan dus variëren afhankelijk van de vraag van klanten. Op het ledenportaal staat een voorbeeld van hoe een jaarrooster er uit zou kunnen zien.

Flexibel inzetten van uw personeel gaat natuurlijk wel in overleg. U moet uw medewerkers hier goed over informeren. Besluit u om te gaan werken met een flexibel dienstrooster, dan moet u rekening houden met de voorwaarden die de Arbeidstijdenwet stelt. Daarnaast vereist het wijzigen van het bestaande dienstrooster expliciete instemming van de individuele werknemers. Vraag uw werknemers dan ook om schriftelijk in te stemmen met het flexibele dienstrooster. Heeft u een Ondernemingsraad (OR), dan is ook instemming van de OR nodig voor het invoeren van het flexibele dienstrooster.

Heeft u het flexibele dienstrooster ingevoerd, houd dan rekening met artikel 25 lid 3 van de cao, dat bepaalt dat de werkgever de werknemer minimaal voor een periode van 3 weken in kennis stelt van het voor hem geldende dienstrooster. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de werknemer uiterlijk 31 december 2014 het dienstrooster moet weten voor de eerstvolgende drie weken in januari 2015. Roosters beslaan minimaal een periode van drie weken, langere periodes zijn vanzelfsprekend toegestaan, kortere niet.

Wilt u meer informatie over het soepel inzetten van uw personeel? Bel dan gerust met onze juristen van BOVAG Ledenadvies op 030-6595300. Zij informeren u op maat.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring