Reactie VNO en BOVAG op Omgevingswet

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 3 min

BOVAG heeft afgelopen week in samenwerking met werkgeversvereniging VNO-NCW / MKB-Nederland gereageerd op de uitvoeringsregels onder de Omgevingswet. “Nu scherp zijn, scheelt straks een hoop gedoe.”

De Omgevingswet bundelt alle wetten en regels op het gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid en bouwregels. De wet heeft tot doel om alle regelgeving te vereenvoudigen en te verbeteren. De wet moet in 2018 van kracht worden.

BOVAG volgt de totstandkoming van de Omgevingswet nauwgezet. “Toegegeven, het is niet het meest spannende onderwerp, maar voor onze leden is het van cruciaal belang dat deze stelselherziening op de juiste manier wordt doorgevoerd”, zegt milieuspecialist Jan Bessembinders van BOVAG. De Omgevingswet zit nu nog in de zogenaamde pre-consultatiefase en dat betekent dat brancheverenigingen in dit stadium op hoofdlijnen kunnen reageren . “Toch heeft BOVAG in goed overleg met VNO commentaar ingediend op een aantal inhoudelijke punten, waarvan wij vinden dat ze voor onze leden erg belangrijk zijn. Immers: nu scherp zijn, scheelt straks een hoop gedoe.”

Bodembescherming
BOVAG heeft vooral kritische vragen gesteld over bodembescherming, omdat hierover nog veel onduidelijk is. Zo verschaffen de uitgewerkte regels tot nu toe bijvoorbeeld geen duidelijkheid over de status van  vloeistofkerende vloeren. “We hebben nu nog onvoldoende helder wat I&M hiermee wil. De vloeistofkerende vloeren zijn een hard gegeven in de garagewereld en dat moet zo blijven. De regels zijn nu echter nog niet volledig uitgewerkt en vandaar dat we een piketpaaltje hebben geslagen met de eis dat vloeistofkerend terug moet komen in de nieuwe wet.”

Daarnaast heeft BOVAG bezwaar gemaakt tegen de uitspraak in de Nota van Toeklichting op het Besluit Activiteiten in de Leefomgeving (Het nieuwe Activiteitenbesluit, red.) dat alleen ‘bij significante wasaantallen’ een vloeistofdichte vloer verplicht wordt. Bessembinders heeft daar namens BOVAG kritiek op geleverd: “Nu is het zo geregeld dat bij bedrijfsmatige reiniging van voertuigen er geen water in de bodem mag geraken. Dat moet zo blijven, mobiel of in een wasbedrijf en of je nou veel of weinig auto’s wast. Over het begrip ‘significante aantallen’ krijg je alleen maar discussie en open je de poort voor milieudelicten.”

Het commentaar van VNO-NCW bevat alle op- en aanmerkingen van BOVAG. U leest hier de brief en de commentarentabel. Het Ministerie van I&M verwerkt de opmerkingen en zal in april 2016 een nieuwe officiële consultatie houden. BOVAG zit tot die tijd niet stil. Bessembinders: “BOVAG-leden kunnen erop rekenen dat we ook dan de teksten weer door zullen nemen. En in de tussentijd zullen we met I&M het gesprek aangaan over onze commentaarpunten.”

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring